Ziedošana ir kā draudzība: NVO pieredzes stāsti ziedojumu piesaistes jomā

Ziedošana ir kā draudzība, un ziedojums ir kā attiecības. Šādas atziņas izskanēja NVO tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumā “Vai viegli atvērt sirdis ziedošanai?”, kas NVO namā norisinājās 18. maija pēcpusdienā. Pasākumā par savu organizāciju pieredzi ziedojumu, finanšu piesaistes un labdarības jomās stāstīja 7 NVO pārstāvji.

Pasākuma dalībnieku vidū bija gan NVO, kuru darbības mērķi ietver ziedojumu piesaisti vai, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar labdarības jomai aktuāliem jautājumiem, un arī NVO un interesenti, kas vēlējās iepazīties ar šo jomu pārstāvošām NVO.

Pasākumā izskanēja iedvesmas un drosmes stāsti, kas pavēra skatu, cik daudzveidīga var būt ziedošanas joma, cik dažādi ir ziedošanas mērķi, cik atšķirīgi ir ziedojumu piesaistes veidi un pasākumi. Tomēr visos stāstos vienojoši skanēja, cik svarīgi ir uzmanīgi un cieņpilni izturēties pret ziedotājiem un labā prakse ir attiecību veidošana un uzturēšana ar atbalstītājiem. Tāpat tika uzsvērts, ka katrs ziedojums ir svarīgs un ziedošanas būtība sastāv no 2 daļām – pirmā ir došana – dāvana, otrā daļa – kas dod un kam dod. NVO pārstāvji novēlēja darboties no sirds, tad arī izdosies sasniegt ziedošanas mērķus.

Paldies par atsaucību, līdzdalību un iedvesmas stāstiem:

  • Karīnai Pētersonei no “Bērnu slimnīcas fonda”,
  • Laurai Bulmanei no “Latvijas Samariešu apvienības”,
  • Ulvim Novikam no biedrības “Tavi draugi”,
  • Dzintrai Zvejniecei no “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra”
  • Antonijai Skopai no “Ascendum”,
  • Ilutai Lācei no “Centra Marta”,
  • Aigaram Losam no biedrības “Tev”!

Paldies Ilzei Zvejniecei – Laumanei par pasākuma vadīšanu un ritma uzturēšanu!

Lai pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumā dzirdētie stāsti un satiktie domubiedri iedvesmo un kļūst par turpmākās darbības stiprinātājiem! Ceram, ka kopīgā tikšanās ikvienam dalībniekam raisīja jaunas pārdomas, idejas un vēlmi darboties aizvien jaudīgāk!

Paldies visiem tīklošanās pasākuma dalībniekiem!

Konferenci rīkoja Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Pasākuma dalībnieku kopbilde