Velnezerā notiks zivju zvejas demonstrējums un informatīvs pasākums pirms plānotās ezera attīrīšanas

Trešdien, 6. septembrī no plkst. 16.00 līdz 19.00 Juglā pie Velnezera norisināsies pasākums, lai informētu vietējos iedzīvotājus par plānotajām ezera attīrīšanas aktivitātēm, savukārt ceturtdien, 7. septembrī ,no plkst. 7.00 līdz 7.30 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti piedalīties zivju monitoringa demonstrējumā.

Pasākuma laikā tiks sākta diskusija ar vietējiem iedzīvotājiem par ezerā plānotajām aktivitātēm ar mērķi apkopot biežāk uzdotos jautājumus, lai īstenotu ezera attīrīšanu 2024. gadā, izmantojot Baltijā inovatīvu metodi – ALUM.

Pasākumā būs iespēja uzdot jautājumus Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, kā arī vērot, kā notiek ikmēneša ūdens paraugu ievākšana ezera priekšizpētes vajadzībām. Tikšanās vieta pie Juglas Velnezera – teltī, netālu no labiekārtotās peldvietas.

🔹 Trešdien, plkst. 19.00 ezerā tiks izvietoti zinātniskās zvejas tīkli.
🔹 Pasākuma otrajā dienā, ceturtdien plkst. 7.00 no rīta šie tīkli tiks vilkti ārā no ezera, lai veiktu zivju šķirošanu un mērīšanu.

Projekta “TRUST ALUM” gaitā 2024. gada vidū tiks veikta Baltijā pirmā ezera attīrīšana no vēsturiskā fosfora piesārņojuma izmantojot Skandināvijā populāru ALUM metodi. Ezera attīrīšanu veiks eksperti no Zviedrijas ar patentētu EKOBENTIK iekārtu. Zivju zveja tiks veikta pirms un pēc ezera attīrīšanas, lai demonstrētu ALUM metodes nekaitīgumu. Zveja ir viena no ezera priekšizpētes aktivitātēm.

PAR ALUM MODELI UN DARBU AKTUALITĀTI

Vēsturiskais fosfora piesārņojums veicina aļģu ziedēšanu vasarās, skābekļa daudzuma samazināšanos un ezeru aizaugšanu. Rezultātā samazinās ezeru piemērotība rekreācijai (makšķerēšana, peldēšana), mazinās bioloģiskā daudzveidība un rodas draudi iedzīvotāju veselībai zilaļģu ziedēšanas laikā.

ALUM attīrīšanas metodi plaši izmanto dzeramo ūdeņu un notekūdeņu apstrādē, bet metodes pamatā ir dabā sastopamā alumīnija sulfāta sāls pielietošana fosfora saistīšanai nogulumos. Zviedrijā ar panākumiem ALUM attīrīšanas metodi izmanto vairāk nekā 60 gadus un ir vismaz 250 pozitīvu piemēru. Metodes priekšrocības ir ātrs rezultāts (ūdens dzidrums palielinās jau dažu dienu laikā) un ilgtermiņa pozitīva ietekme, kas var saglabāties gadiem. Velnezers izvēlēts par Baltijas mērogā pirmo ALUM metodes demonstrācijas vietu.

KĀDĒĻ ATTĪRĪS TIEŠI VELNEZERU?

Velnezers ir beznoteces brūnezers, kas atrodas daudzstāvu māju ielokā – Rīgā, Juglas apkaimē. Ezers vienmēr bijis nozīmīgs vietējiem iedzīvotājiem. Te mazgāta veļa, peldināti zirgi, apkārtējā teritorija kādreiz izmantota lauksaimniecībai, līdz tika blīvi apbūvēta. Cilvēku darbības rezultātā ezerā nonāca lieli fosfora apjomi. Velnezera bioloģiskā daudzveidība ir noplicināta, ūdenī ir maz skābekļa un vasarās var novērot aļģu ziedēšanu. Ezera kvalitāte ir zema un tas aizaug.

PAR PROJEKTU

Aktivitātes norisināsies projekta TRUST ALUM (Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam) gaitā, kurā deviņas partnerorganizācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas sadarbosies ALUM metodes popularizēšanā un ieviešanā Baltijas valstīs. Vairāk par projektu: https://interreg-baltic.eu/project/trust-alum/

Projekta kopējais finansējums (visiem partneriem) ir 497 742 eiro, no kuriem 398 194 eiro sedz Interreg programma un 99 548 eiro ir projekta partneru līdzfinansējums. Attiecībā uz Velnezeru kopējais finansējums ir 11 200 eiro, no kuriem Rīgas pašvaldības līdzfinansējums būs 2240 eiro.

Papildu informācija: Inga Retiķe, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, komunikācijas vadītāja, e-pasts: inga.retike@lhei.lv