Veiks labiekārtošanas darbus Latviešu strēlnieku laukumā

3. jūlijā uzsāks Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošanas projekta 2. kārtas darbus.

Projekta ietvaros iecerēts:

  • atjaunot laukuma daļu 2600 kvadrātmetru platībā;
  • ierīkot laukuma apgaismojumu;
  • izvietot apstādījumus;
  • uzstādīt mazās arhitektūras formas – soliņus, urnas un velosipēdu turētājus.

Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada septembrī. Kopējās 2. kārtas projekta izmaksas veido 696 036 eiro. No tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 259 205 eiro, valsts budžeta dotācija ir 8 986 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums ir 427 845 eiro apmērā.

Projekta 1. un 2. kārtas realizācija notiek sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.