Uzaicinājums piedalīties UrbCulturalPlanning seminārā

Vēlamies aicināt Jūs uz Free Riga organizēto semināru, kas notiks projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning” ietvaros.

Sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību un Kundziņsalas biedrību,

19. jūnijā plkst. 13.00

bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24 norisināsies praktiskais seminārs, kurā tiek aicināti piedalīties Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju iedzīvotāji, kā arī ikviens, kas ir ieinteresēts šo apkaimju attīstībā.

Semināra gaitā:

  • Tiks izzinātas Sarkandaugavas un Kundziņsalas kultūras un sociālās vietas;
  • Tiks identificēti vietējie aktīvie cilvēki, organizācijas, institūcijas;
  • Tiks apzinātas aktivitātes un pasākumi, kas notiek apkaimēs;
  • Tiks apskatīti apkaimju izaicinājumi un turpmākās attīstības iespējas

ar mērķi kopīgi izprast minēto apkaimju šī brīža situāciju: izaicinājumus, vajadzības, stiprās un vājās puses un rastu risinājumus apkaimju turpmākai attīstībai, veidojot sadarbības tīklus.

Lai pieteiktos semināram, lūgums aizpildīt anketu, kas ir pieejama šeit: www.ej.uz/KartesanasDarbnica

Pasākuma facebook lapa:

https://www.facebook.com/events/300909090790552/