Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam rezultāti

3. februārī Sveču diena Kalnciema kvartāla tirgū

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 31 projektu pieteicējs.

Konkursā tika iesniegti 40 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu  EUR 226 337 apmērā. Mazo projektu grupā līdz EUR 1500 tika iesniegti 4 projektu pieteikumi par summu EUR 5 848 savukārt lielo projektu grupā līdz EUR 7000 iesniegti 36 projektu pieteikumi par summu EUR 220 489.

Pieci projektu pieteikumi tika noraidīti bez tālākas vērtēšanas, jo tajos tika konstatētas neatbilstības Konkursa Nolikumam.

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 31 projekta īstenošana, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – četri projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – divpadsmit projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – septiņi projekti un jauniebraucēju līdzdalības un iekļaušanas Latvijas sabiedrībā jomā – astoņi projekti. Kopā atbalstīti trīs projekti mazo un divdesmit astoņi projekti lielo projektu grupā, kopumā piešķirot finansējumu EUR 172 767 apmērā.

Informācija par konkursa uzvarētājiem pieejama sadaļā Integracija/Finansesanas-konkursi.