Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs uzsāk semināru ciklu par psihiskās veselības aspektiem.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) uzsāk informatīvi izglītojošu semināru ciklu “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana” – par psihiskās veselības aspektiem saskarsmes problēmsituācijās, kas nereti izvēršanas neiecietībā un diskriminācijā zināšanu trūkuma,  aizspriedumu un psihiatriskās stigmatizācijas dēļ.

Psihiskā veselība ir sarunām smaga tēma, kura tikai salīdzinoši nesen kļuvusi atvērta apspriešanai un diskusijām, meklējot korektākos veidus, kā to darīt, jo iepriekš gadu desmitiem bijis vienkāršāk par to nerunāt nemaz.

Šodienas sabiedrībā arvien vairāk pamanām cilvēkus ar īpašām vajadzībām ne tikai fizisko, bet arī psihisko problēmu dēļ. Tas – kā uztvert, kā izturēties, kā rīkoties? – var radīt līdzcilvēkos apjukumu, neizpratni, bailes, norobežošanos un neiecietību nezināšanas dēļ. Tieši zināšanas un pieņemšana ir ceļš, kā izskaust negatīvus stereotipus un sabiedrībā iekļaut iepriekš ilgstoši diskriminācijai pakļautās sabiedrības grupas. Tādēļ RPNC organizē šos seminārus ar mērķi vairot sabiedrībā iecietību pret diskriminācijai pakļautām sabiedrības grupām, kuras saistītas ar mentālās veselības problēmām – galvenokārt saskarsmē ar psihiski slimajiem vai ar psihiskās veselības problēmām sirgstošajiem, šī mērķa sasniegšanai sniedzot profesionālas zināšanas un pieredzi par psihiskās veselības problēmām un problēmsituācijām, to risināšanu, stāstot un skaidrojot, šādi cenšoties mazināt novecojušus stereotipus, uzskatus, viedokļus un stigmatizāciju.

Semināru cikls  “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tas domāts plašam sabiedrības lokam. Semināri notiks no marta līdz novembrim un aptvers dažādas tēmas – par aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par  vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret šādiem klientiem.

Semināri notiks dažādos formātos – būs tādi, kuri notiks klātienē, būs arī tādi, kuri būs gan klātienē, gan tiešsaistes platformā Zoom. Visu semināru video ieraksti tiks publicēti RPNC mājaslapā, kur tos sev ērtā laikā varēs noskatīties ikviens interesents.

Semināru cikla pirmā saruna par psihiatrisko stigmu un “iecementētiem” aizspriedumiem, kas kavē laicīgi meklēt un saņemt palīdzību,– jau 16. martā no plkst.15.00 – 17.00 klātienē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Rīgā, Tvaika ielā 2. To vadīs RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja, narkoloģe – pasihiatre Inga Landsmane. Viņa ir arī Latvijas Universitātes lektore, aktīvi darbojusies profilakses darbā un sabiedrības izglītošanā, vairāku sociālo projektu līdzautore. Interesentiem lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 14. 03.2023. uz e-pastu – info@rpnc.lv.   

Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv