Rīgas pašvaldība virzīs priekšlikumu Rail Baltica projektā izbūvēt tuneli Anniņmuižas bulvārī

Piezīmju lapas un pildspalvas ar RailBaltica logo

Rīgas pašvaldība vienojusies virzīt priekšlikumu Rail Baltica projektā izbūvēt tuneļa šķērsojumu Anniņmuižas bulvārī. Pašvaldības priekšlikums tiks izskatīts Satiksmes ministrijas vadītajā “Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvā koordinācijas padome Rail Baltica projekta sniegto papildu iespēju realizēšanai Rīgā” sēdē.

Iepriekš diskusijās iedzīvotāji pauda bažas par Anniņmuižas bulvāra satiksmes pārvada vizuālo un autotransporta radīto trokšņu, izmešu un putekļu negatīvo ietekmi, kas var degradēt apkārtējo teritoriju. Lai arī tuneļa izbūve ir dārgāka, ar sarežģītāku būvniecības procesu un lielākām uzturēšanas izmaksām, tomēr tuneļa būve samazina ietekmi uz apkārtējo teritoriju, tāpēc Rīgas pašvaldība ņēmusi vērā iedzīvotāju bažas un vēlas šajā šķērsojumā izbūvēt tuneli. Tuneli plānots izbūvēt, ņemot vērā labāko starptautisko praksi, lai dzelzceļa būtu iespējams šķērsot droši, ērti un patīkami visiem satiksmes dalībniekiem. 

Anniņmuižas bulvāra šķērsojumā plānotas divas braukšanas joslas autotransportam un divas – sabiedriskajam transportam. Būtiski, ka plānotajā šķērsojumā nav paredzēts kravas autotransporta tranzīts. Lai veicinātu sabiedriskā transporta nodrošināšanu starp Imantas un Zolitūdes apkaimēm, šķērsojumā tiek paredzēta iespēja nākotnē izbūvēt tramvaja līniju. Gājējiem un velosipēdistiem tiks izbūvēts no autotransporta nodalīts atsevišķs savienojums. Lai attīstītu publisko ārtelpu un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti šajās apkaimēs, Rīgas pašvaldība labiekārtos Vec-Anniņmuižas teritoriju, kas atrodas netālu no plānotā Anniņmuižas bulvāra šķērsojuma. Vienlaicīgi pašvaldībā tiks izskatīta iespēja izbūvēt Muižas ielu, nodrošinot gājēju šķērsošanas iespēju pāri dzelzceļam Muižas ielas galā.

Ņemot vērā Imantas un Zolitūdes apkaimju iedzīvotāju viedokļus, pašvaldība vērtēja iespēju Rail Baltica lokālplānojumā attīstīt alternatīvo šķērsojumu Zolitūdes ielā un secināja, ka šim risinājumam ir vairāki būtiski trūkumi salīdzinājumā ar iespējamo šķērsojumu Anniņmuižas bulvārī. Alternatīvais šķērsojums Zolitūdes ielā būtiski skartu tās apkārtējo teritoriju, līdz ar to būtu nepieciešama papildu īpašumu atsavināšana un esošo dzīvojamo ēku nojaukšana. Tāpat šajā šķērsojumā nav iespējams izbūvēt tramvaja līniju, tādējādi samazinot iespējas attīstīt sabiedrisko transportu starp Imantas un Zolitūdes apkaimēm, kā arī šajā šķērsojumā nebūtu iespējams nodrošināt savienošanu ar augstākas kategorijas ielām. Šādi ierobežojumi nav identificēti plānotajā Anniņmuižas bulvāra šķērsojumā.

Pašvaldība, diskutējot par iespējām savienot Imantas un Zolitūdes apkaimes pēc Rail Baltica dzelzceļa sliežu izbūves, vērtēja pilsētas ilgtermiņa attīstības plānus, Imantas un Zolitūdes apkaimju iedzīvotāju viedokļus un pilsētas finansiālās iespējas.

Pagājušajā gadā Rīgas pašvaldība sadarbībā ar AS “RB Rail” vairākkārt organizēja diskusijas ar sabiedrību par starptautiskās dzelzceļa līnijas projekta Rail Baltica un ar to saistītās infrastruktūras risinājumiem posmā no Zolitūdes ielas līdz Zasulauka stacijai. Sarunās piedalījās biedrības “Riga Annenhof”, Rīgas pilsētas Imantas apkaimes attīstības biedrības, profesionālo organizāciju un citu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Plašākas diskusijas izvērtās par Imantas un Zolitūdes apkaimju savienošanas alternatīvām – iespējamo šķērsojuma vietu un veidu (tunelis vai satiksmes pārvads).

Rīgas pašvaldība 2016. gadā sāka publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma izstrādi saistībā ar nacionālas nozīmes infrastruktūras objektu – dzelzceļa līniju Rail Baltica. Atbildīgā struktūrvienība par lokālplānojuma izstrādi ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Informācija par Rail Baltica trases lokālplānojuma aktualitātēm Rīgā un par sabiedrības iespējām iesaistīties pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/