Rīgas pašvaldība izsludinājusi līdzfinansējuma konkursus sporta čempionātu rīkošanai

Rīgas pašvaldība aicina līdz 14. martam pieteikties līdzfinansējuma konkursos vietējo un starptautiska mēroga sporta čempionātu rīkošanai.

Konkurss pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu, nozīmīgu un starptautisku sacensību organizēšanai Rīgā

Konkursa sadaļā par nozīmīgām un starptautiskam sacensībām aicina piedalīties Latvijā atzītās sporta federācijas un sporta klubus, kuri ir federāciju biedri, kas rīko sporta sacensības un savu darbību veic Rīgā.

Konkursa sadaļā par pasaules un Eiropas čempionātu sacensībām  aicina piedalīties Latvijā atzītās sporta federācijas, kas rīko sporta sacensības Rīgā.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 17. aprīļa līdz 17. decembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 14. martam plkst. 16.00 noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem un atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 28. februārī plkst. 11.00 attālinātā formātā notiks informatīvs seminārs, kurā departamenta speciālists atbildēs uz konkursa pretendentu jautājumiem.

Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, lūgums līdz 27. februāra plkst.16 nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un e-pasta adresi uz e-pastu kristine.barona@riga.lv.

Konkurss Rīgas čempionātu pieaugušajiem un jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt Rīgas atklāto čempionātu sarīkošanu, Rīgas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošanu un apvienoto čempionātu un meistarsacīkšu sarīkošanu labāko sportistu noteikšanai Rīgā.

Pretendēt uz līdzfinansējumu var pretendēt federācija vai sporta klubs, kas ir federācijas biedrs, kuri ir tiešie sacensību organizatori ar sacensību organizēšanas pieredzi ne mazāk kā viens gads.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 17. aprīļa līdz 17. decembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 14. martam plkst .16.00 noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem un atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 28. februārī plkst.12.00 attālinātā formātā notiks informatīvs seminārs, kurā departamenta speciālisti atbildēs uz konkursa pretendentu jautājumiem.

Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, līdz 27. februārim plkst.16.00 lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un e-pasta adresi uz e-pastu vaira.plataca@riga.lv.

Atbildīgais: Vaira Platača, tālr. 67037246, 29392996, e-pasts: vaira.plataca@riga.lv.