Rīgas pašvaldība atbalsta iekšpagalma labiekārtošanu Purvciemā

Rīgas pašvaldība sākusi vērtēt iespējamās neapbūvētās teritorijas iekšpagalmos, kuras varētu labiekārtot un apzaļumot iedzīvotāju atpūtas nodrošināšanai. Kā viena no šādām teritorijām atzīta iekšpagalms Purvciemā, Nīcgales ielā 13a, tāpēc Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 18. aprīlī, atbalstīja šī zemesgabala izmantošanu rekreācijas vajadzībām.

“Atbalstām iedzīvotāju vēlmi pēc zaļās zonas un labiekārtojuma pagalmā! Paldies Purvciema iedzīvotājiem, kas pamanīja iespēju un rosināja saglabāt zemes gabalu pašvaldības īpašumā ar mērķi to labiekārtot. Šādā veidā blīvi apdzīvotu teritoriju izdodas pasargāt no pārmērīgas apbūves un iekārtot to iedzīvotāju vajadzībām!”

uzsver komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne

Purvciema apkaimē dzīvo vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju un šajā apkaimē trūkst publiskās ārtelpas teritoriju, t.sk. koplietošanas pagalmu, kurus būtu iespējams izmantot rekreācijai.

Teju 1000 kvadrātmetru plašais zemesgabals ir neapbūvēts, tas atrodas iekškvartālā starp daudzdzīvokļu mājām. Zemesgabalā aug koki, savulaik bijuši izbūvēti gājēju celiņi, kas šobrīd ir tehniski sliktā stāvoklī.

Iekšpagalmu labiekārtošana ir komplicēts process, jo īpašumi ir ļoti sadrumstaloti. Piemēram, Nīcgales ielā 13.a patlaban puse zemesgabala domājamo daļu pieder pašvaldībai, bet pārējās – privātpersonām. Lai būtu iespējama teritorijas labiekārtošana, vispirms ir jāatrisina zemes piederības jautājums un pašvaldībai jāiegūst īpašumā viss zemesgabals, jo, neizbeidzot kopīpašumu ar privātpersonām, pašvaldībai ar tām būtu jāsaskaņo jebkura rīcība ar zemesgabalu.

Tāpēc komiteja, ņemot vērā Purvciema attīstības biedrības ierosinājumu, atbalstīja nepieciešamību  šo zemi rezervēt pašvaldības vajadzībām un lūgt budžetā piešķirt līdzekļus pagalma labiekārtošanai. Labiekārtošanas laikā varētu tikt veidoti celiņi, soliņi, stādījumi un tālākā nākotnē arī rotaļu laukums. Tālākās darbības saistībā ar zemesgabala piederības maiņu veiks Rīgas domes Īpašuma departaments.