Rīgas dome aicina Rīgas nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam

Apkaimes

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību un nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Memoranda virsmērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kopš pirmā parakstīšanas brīža Memorandam ir pievienojušās jau 149 nevalstiskās organizācijas.

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu var iepazīties šeit: https://www.riga.lv/lv/sadarbiba-ar-nevalstiskajam-organizacijam/rdnvosadarbibasmemorands2016.pdf

Pievienoties memorandam ir vērts arī tāpēc, ka Rīgas pašvaldība plāno veidot NVO Padomi, kuras pārstāvji tiks atlasīti tieši no memorandam pievienojušos NVO loka. NVO padomes uzdevums būs veicināt sadarbības memoranda mērķu sasniegšanu.

Organizācijas, kas vēlas parakstīt sadarbības memorandu un to nav izdarījušās iepriekš, aicinām līdz 7.decembrim plkst. 14.00 iesniegt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) vai atsūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz adresi iksd.integracija@riga.lv šādu dokumentu oriģinālus:

· iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu

· pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā.

(Pilnvaras un iesnieguma paraugi pielikumā)

Informācija par Memoranda parakstīšanas norises laiku un vietu tiks izziņota pēc š.g. 7.decembra, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties sadarbības memorandam.

Papildu informāciju par memoranda parakstīšanu var saņemt pie Ilonas Stalidzānes: ilona.stalidzane@riga.lv, tel. 67181657.