Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības paspārnē ir nodibinājusies Rīgas Dārziņu jauniešu dome (RDJD)

Sniegā rakstīts RDJD

Pagājušā gada beigās ar Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības iniciatīvu tika dibināta pirmā un pašlaik vienīgā Rīgas apkaimes jauniešu dome. Rīgas Dārziņu jauniešu dome (RDJD) savus spēkus jau ir pierādījusi palīdzot apkaimei iegūt finansējumu nesen notikušajā Rīgas apkaimju attīstības projektu konkursā.

RDJD paši sevi dēvē par Dārziņu jauniešiem, kuru galvenais uzdevums ir ne tikai saliedēt vietējos iedzīvotājus, bet arī padarīt savu apkaimi komfortablu, glītu, drošu un pieejamu ikvienam.

Doma par RDJD radās Elīnai Krēmerei, kura arī pati sāka pulcēt jauniešus jau oktobrī. “Pati Dārziņos dzīvoju vairāk nekā 10 gadus. Man nebija ne jausmas, cik šeit ir aktīvi un darboties griboši jaunieši! Sākumā apvienojāmies tikai lai iegūtu balsis apkaimju attīstības projektu konkursā, taču pēc triumfa esam pārliecināti, ka varam sasniegt vēl vairāk. Vēlamies atdzīvināt šo skaisto apkaimi un par to arī pastāstīt citiem!” ar sajūsmu stāsta RDJD vadītāja.

Dārziņu jaunieši pašlaik ir ļoti lepni ar paveikto, un jau kaļ plānus turpmākajām aktivitātēm, piemēram, sporta nodarbībām, interešu pulciņiem, dažādiem konkursiem. Lai gan pašlaik pulcēšanās nav atļauta, diskusijas un plānošana notiek attālināti, savukārt informācijas nodošana – ar sociālo tīklu palīdzību. Pie pirmās izdevības RDJD organizēs atvērto sapulci, kurā varēs piedalīties katrs interesents, kā arī tie jaunieši, kuriem vēl līdz šim nav sanācis iesaistīties aktivitātēs.