Rīgas Apkaimju aliansei pievienojas divas jaunas apkaimju biedrības

Š.g. 11. septembrī Rīgas Apkaimju aliansei oficiāli pievienojās vēl divas šogad dibinātas biedrības – Āgenskalna apkaimes biedrība un Purvciema apkaimes biedrība. Līdz ar šiem diviem jaunpienācējiem Rīgas Apkaimju aliansē ietilpstošo biedrību skaits pieaudzis līdz divpadsmit.

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Aliansi 2018. gada sākumā dibināja desmit aktīvākās Rīgas apkaimju biedrības.

“Organizācija, kurā šobrīd apvienojušās divpadsmit Rīgas apkaimju biedrības un kuras jau šobrīd pārstāv vairāk kā 200 000 Rīgas iedzīvotāju intereses, ir nopietns spēks, ar kuru nevar nerēķināties. Tāpēc mēs, apkaimju eksperti, sevi redzam kā Rīgas pašvaldības stratēģisko partneri ilgtspējīgas un efektīvas pilsētas plānošanā”, teic Rīgas Apkaimju alianses (RAA) valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

No 58 Rīgas apkaimēm šobrīd deviņpadsimt apkaimēs ir izveidojušās apkaimju biedrības. Taču ir droši prognozējams, ka apkaimju kustība turpinās augt un attīstīties. 2017. gadā vien Rīgā dibinātas četras jaunas apkaimju biedrības, šogad divas, un, cik zināms, tapšanas procesā ir vēl vismaz divas biedrības. RAA ir uzņēmusies sekmēt jaunu apkaimes biedrību rašanos, konsultējot un sniedzot praktisku palīdzību pilsoniski aktīvajiem apkaimju entuziastiem.

Dalība apkaimju biedrības vienojošā organizācija – RAA – ļauj stiprināt katras atsevišķi ņemtās biedrības kapacitāti, veidojot vienotu un spēcīgu komunikāciju ar valsts un pašvaldības iestādēm savu interešu un ideju aizstāvībā. Tā, piemēram, šobrīd RAA dienas kārtībā ir virzīt līdzdalības budžetēšanas (participatory budgeting) sistēmas ieviešanu Rīgā, kas ļautu rīdziniekiem lemt par noteiktas daļas no savas pilsētas budžeta izlietojumu. Līdzdalības budžetēšana jau vairākus gadus sekmīgi darbojas daudzās citās Eiropas valstīs, t.sk., arī Lietuvā un Igaunijā.

RAA aicina visus interesentus, kuri vēlas dibināt apkaimju biedrības, vērsties pēc konsultācijas, rakstot epastu uz rigas@apkaimjualianse.lv vai zvanot pa tālruni 26446757. Organizācija ir atvērta arī jaunu alianses biedru uzņemšanai, par kuru var kļūt ikviena Rīgas apkaimes biedrība.

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Rīgas Apkaimju aliansi 2018. gada sākumā nodibināja desmit Rīgas apkaimju biedrības. Šobrīd aliansē ietilpst 12 biedrības: Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, Āgenskalna Apkaimes biedrība, biedrība “Berģinieki”, biedrība “Brasa”, biedrība “Kundziņsala”, Čiekurkalna attīstības biedrība, Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Purvciema Apkaimes biedrība, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Teikas apkaimes biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.