Rīgas Apkaimju alianse aicina Rīgas apkaimju aktīvistus uz forumu

“Kā labāk noskaidrot apkaimes iedzīvotāju viedokli?”

7. jūnijā plkst. 18.30 Rīgas domes telpās,  Rātslaukumā 1, Rīgas Apkaimju alianse  rīko pieredzes apmaiņas forumu par tēmu – „Kā labāk noskaidrot apkaimes iedzīvotāju viedokli?”  

Rīgas Apkaimju alianse ir definējusi, ka apkaimes biedrībai, lai tā varētu sekmīgi darboties, ir nepieciešams veikt iedzīvotāju aptaujas, lai varētu kvalitatīvi pārstāvēt iedzīvotāju intereses dažādās institūcijās.

Prasme izveidot kvalitatīvu iedzīvotāju aptauju šī mērķa sasniegšanai ir ļoti noderīga šo mērķu sasniegšanai, tāpēc ievadam socioloģe Anna Selecka sniegs izglītojošu prezentāciju par šo tēmu, bet vēlāk notiks diskusija un pieredzes apmaiņa par to, kādus rīkus apkaimju biedrības ir līdz šim izmantojušas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai. RAA iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pieredzes apmaiņas pasākumi ir viens no iedvesmojošākajiem un praktisku labumu nesošākajiem pasākumiem apkaimju biedrību aktivitātes vairošanai. Pieredzes apmaiņas pasākumu plānots organizēt apkaimju biedrību līderiem, kuriem ir interese un iespējas iegūtās zināšanas likt lietā savās apkaimēs, tādējādi jauniegūtās zināšanas novadot līdz plašam pilsētas iedzīvotāju lokam.

Projektu īsteno Rīgas Apkaimju alianse.


Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.