Rīga ceļā uz klimatneitralitāti – aicina iesaistīties sniedzot viedokli

Rīga ir viena no 100 Eiropas Savienības pilsētu misijas “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas” dalībniecēm. Latvijas galvaspilsēta klimatneitralitāti nevar sasniegt bez ieinteresēto pušu līdzdalības, tādēļ Rīgas pašvaldība aicina ikvienu uzņēmēju, ražotāju, pakalpojumu sniedzēju, sabiedrisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pievienoties pilsētai ceļā uz izvirzīto klimata mērķu sasniegšanu un klimata aktivitāšu pārskatīšanu.

Rīgas pašvaldība izstrādā stratēģisku redzējumu klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2030. gadam, kā arī sākusi klimata aktivitāšu pārskatīšanu vairākās nozarēs: enerģētika, ēku atjaunošana, atkritumu apsaimniekošana, transports u.c. Šajā procesā Rīga aicina iesaistīties nevalstiskās, pētniecības organizācijas, valsts, reģionālās pārvaldes iestādes un privāto sektoru.

Iesaiste klimata aktivitāšu plānošanā un ieviešanā ieinteresētajām pusēm sniegs iespējas izmantot Rīgai pieejamos atbalsta rīkus izvirzīto klimata mērķu sasniegšanai; veidot jaunus sadarbības tīklus un atrast sadarbības partnerus uz klimatneitralitāti vērstu aktivitāšu īstenošanai; inovāciju apguves un zināšanu pārnesi uzņēmējiem, jo īpaši jaunuzņēmējiem, sadarbojoties gan ar Rīgas augstskolām un pētniecības institūtiem, gan starptautiskām pētniecības un inovāciju institūcijām; nevalstiskā sektora pārstāvjiem piedāvās veidot platformu energoefektivitātes un klimatneitralitātes jautājumos izglītotas vietējās kopienas veidošanai u.c.

Lūdzam ieinteresētību apliecināt līdz 17. augustam, aizpildot anketu “100 klimatneitrālas un viedas pilsētas“ līdzdalības platformā iesaisties.riga.lv.

  • Augustā un septembrī plānota ieinteresēto pušu praktiska iesaiste diskusijās un darba grupās, vienojoties par kopīgiem un individuāliem klimatneitralitātes mērķiem un aktivitātēm.

Plānot aktivitātes un pieņemt datos balstītus lēmumus palīdzēs projekta ATELIER (info. rea.riga.lv lapā) gaitā izstrādātie modeļi Rīgai un projektā EUCITYCALC (info. rea.riga.lv lapā) izstrādātais modelēšanas rīks aktivitāšu plānošanai un to ietekmes izvērtēšanai.

Papildu informācijai: Rīgas pašvaldība 2020. gadā pievienojās Eiropas “Pilsētu mēru pakta” iniciatīvai, kurā līdz šim ir apvienojušās vairāk nekā 10 000 Eiropas pašvaldību. Pakts paredz, ka pašvaldības uzņemas saistības ne tikai sasniegt nozīmīgus CO2 emisiju samazinājuma mērķus līdz 2030. gadam, bet arī panākt klimatneitralitāti, kas ir saskaņā ar pašvaldības izstrādāto “Rīgas pilsētas ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam”.