Rīdzinieki aktīvi iesaistās veselību veicinošās aktivitātēs

Latvijas galvaspilsētā jau sesto gadu darbojas Rīgas domes Labklājības departamenta realizēts Eiropas Savienības fonda projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!”, kura laikā dažādos veselību veicinošos un izglītojošos pasākumos piedalījušies desmitiem tūkstošu rīdzinieku.

““Veselīgas Rīgas” aktivitātes šo gadu laikā ir kļuvušas rīdzinieku iecienītas un gaidītas. Grupas vienmēr ir piepildītas un to dalībnieku atsauksmes liecina, ka šī nu ir tā reize, kad pilsētas iedzīvotāji ir apmierināti un priecīgi par notiekošo pilsētā. Īpaši gandarīts esmu par senioriem, kuri raduši kustību prieku un lielos ieguvumus, kurus sniedz aktīvais dzīvesveids. Paldies pilsētas iedzīvotājiem, kuri iesaistās un kolēģiem no Labklājības departamenta, kuri pārrauga un īsteno šo apjomīgo projektu. Šobrīd struktūrfondu finansējumā ir pārrāvums, tāpēc esam raduši iespēju šīs aktivitātes atbalstīt no pašvaldības līdzekļiem, jo ieguldījums cilvēku veselības veicināšanā ir investīcija, no kuras ieguvēji ir visi,”

uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Projekta gaitā izveidota plaši apmeklēta mājaslapa veseligsridzinieks.lv, kur pieejama informācija par dažādām aktivitātēm, savukārt ar plānotajiem pasākumiem var iepazīties Facebook lapā “Veselīga Rīga”. Aktivitātes tiek organizētas tā, lai tās būtu interesantas iedzīvotājiem, ērti sasniedzamas, pēc iespējas tuvāk Rīgas apkaimēm, kā arī izmantojot pašvaldības pieejamo infrastruktūru – bibliotēkas, dienas centrus, pilsētas dārzus un parkus. Tādējādi, piedaloties šajos pasākumos, tiek veicināta ne tikai paradumu maiņa, bet arī iedzīvotāju socializēšanās un apkaimju iepazīšana.

Projekta pirmajā kārtā, no 2017. gada līdz 2019. gadam, veselības veicināšanas aktivitātēs piedalījušies 37 139 iedzīvotāji, bet slimību profilakses aktivitātēs 8811 iedzīvotāji, kas ir vairāk, nekā plānots.

Savukārt projekta otrajā kārtā minimālais aktivitāšu skaits Rīgai bija 12 751, bet tika sasniegts vairāk kā 18 643 aktivitāšu. Tās bija vismaz 30 dažāda veida, vidēji mēnesī notiekot 500 līdz 800 reižu, un tajās bija vidēji 15 līdz 40 dalībnieku katrā aktivitātē.

Veselību veicinošie pasākumi bija sadalīti dažādos blokos:
• psihoemocionālās veselības veicināšana;
• aktīvs dzīvesveids;
• nodarbības skolēniem un pirmsskolēniem;
• nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem;
• slimību profilakse.

Visbiežāk notikušas nūjošanas nodarbības – 3482 reizes , kurām seko nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem, Cigun un Jogas nodarbības.

Projekta gaitā notikušas lekcijas par dažādām tēmām, organizētas sporta dienas, dažādas fiziskas aktivitātes, bezmaksas holesterīna un glikozes līmeņa noteikšana un desmitiem dažāda cita veida aktivitāšu.

Projekts turpināsies arī nākamos sešus gadus. Pirmo sešu gadu periodā finansējums bija nepilni seši miljoni eiro, kas tika pilnībā izmantots, bet nākamajā periodā veselību veicinošām aktivitātēm paredzēti aptuveni 4,8 miljoni eiro.