Rail Baltica projekta sadarbības memorandu dalībnieki tiekas progresa sanāksmē

RB_tiksanas

Lai pārrunātu publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas Rīgā lokālplānojuma un būvprojekta izstrādes progresu, ceturtdien, 10.jūnijā, norisinājās Rail Baltica projekta sadarbības memorandu dalībnieku tikšanās. Tās laikā tika pārrunāta projekta aktivitāšu virzība, akcentēti šī brīža aktuālie projektēšanas risinājumi un termiņi, kā arī sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p. i. Inese Sirmā sanāksmē ziņoja par 2020. gadā pasākumos saņemto sabiedrības viedokļu apkopojumu un turpmāko plānošanas procesu.

I. Sirmā: „Rezumējot 2020. gada līdzdalības pasākumos pārrunāto un sabiedrībai svarīgo, saprotam, ka plānojot jauno infrastruktūru īpaša uzmanība jāvelta esošajām apkaimju kvalitātēm kultūrvēsturiskajam mantojumam un dabas vērtību saglabāšanai. Tāpat aktuāls jautājums ir, kā izveidot ērtus, drošus un mūsdienīgus dzelzceļa šķērsojumus. Kāda būs satiksmes organizācija būvniecības laikā un pēc tās, kāda būs ietekme uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem – šīs ir mūsu rīdziniekiem aktuālās tēmas, ko kopā ar projekta ieviesējiem arī turpmāk centīsimies skaidrot, meklējot labākos risinājumus visai pilsētvidei kopumā.” Saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti atbilstoši projektēšanas darbu secībai pa dzelzceļa posmiem.

Tāpat I. Sirmā informēja, ka darba procesā konstatēts – Rail Baltica projekta ietekme uz pilsētas infrastruktūru būs plašāka, nekā sākumā domāts, tāpēc lokālplānojuma robežas, iespējams, būs jāpārskata; tāpat plānots paplašināt nacionālo interešu objektu teritoriju. Ņemot vērā aktivitāšu progresu, Rail Baltica trases teritorijas Rīgā lokālplānojuma izstrādātās redakcijas publiskā apspriešana varētu notikt ne ātrāk kā nākamgad.

Ģirts Bramans, RB RAIL AS Sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem un komunikāciju vadītājs, sanāksmē informēja par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem Rīgā, tostarp Rīgas labajā un kreisajā krastā: „Domājot par plašāku sabiedrības iesaisti, informēšanu par projekta progresu un tehnisko risinājumu izstrādi, jau šī gada rudenī rosinām atsākt tikšanās klātienē konkrētajā apkaimē. Esam atvērti priekšlikumiem par labāku iedzīvotāju sasniedzamību, un sadarbosimies arī ar Apkaimju iedzīvotāju centru, lai, izmantojot pēc iespējas dažādus komunikācijas kanālus, efektīvi sasniegtu to rīdzinieku uzmanību, kurus Rail Baltica integrēšana pilsētvidē ietekmēs vistiešāk.”

Sanāksmes noslēgumā speciālisti atbildēja arī uz iedzīvotāju un biedrību jautājumiem. Nākamā Rail Baltica projekta sadarbības memorandu dalībnieku sanāksme plānota augustā.