Projektu konkursa sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadam rezultāti

,

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka Projektu konkursā sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadā finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 27 projektu pieteikumi.

Konkursā tika iesniegti 53 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 101 980,42 EUR apmērā.

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 27 projektu īstenošana, kopumā piešķirot finansējumu 50 522,73 EUR.

Atbalstīto projektu ietvaros tiks līdzfinansēta sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbība, lai tās varētu sniegt nepieciešamos pakalpojumus un organizēt aktivitātes sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Rīgas pilsētā, kā arī notiks dažādas organizāciju kapacitātes stiprināšanas aktivitātes – izglītojoši, informatīvi tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi.

Rezultāti pieejami šeit https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2023/06/Konkursa_rezultati-1.pdf