2021. gada 10. februārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 354 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves augstumu no trim uz sešiem stāviem, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski ekonomiski pamatotai izmantošanai. Risinājumu pamatā ir iecere uzbūvēt divas sešu stāvu dzīvojamās mājas ar funkcionāli vienotu iekšpagalma labiekārtojumu.

Izstrādātājs:

SIA “Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27373939, e-pasts info@grupa93.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275 , Rīgā, LV-1006, tālrunis 29170815, e-pasts kristaps.zvigulis@bonava.com.

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir mainīts publiskās apspriešanas termiņš un precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Publiskā apspriešana sākās 26.02.2021.un norisināsies līdz 18.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 12.04.2021. plkst. 17:00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 12.04.2021. plkst.12.00.

Reģistrēšanās Tumes ielas 25 lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmei

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 18.04.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.