Paziņojums par zemesgabala pie Mazās Juglas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

27.09.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2935-lē “Par zemesgabala pie Mazās Juglas (kadastra apzīmējums 01001232365) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

● Lēmums – ŠEIT

Lokālplānojuma mērķis ir Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, radot priekšnoteikumus savrupmāju apbūves iespējamībai ārpus virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas teritorijas.

● Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Namu būvaģentūra”, izstrādātājs – SIA “8.Darbnīca”.

📌 Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 11.10.2023. līdz 08.11.2023.


Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.11.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.
● Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 02.11.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 08.11.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.11.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:
  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53, darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.