Par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Biksēres ielā 6

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums SIA “SCHENKER” paredzētajai darbībai – loģistikas centra ar birojiem pārbūvei Biksēres ielā 6, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 0985, Rīgā.

Detalizētāka informācija – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldes mājas lapā: http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/.

Ar informatīvo paziņojumu var iepazīties – Šeit.