Paneļdiskusija: “Nedzirdīgo cilvēku iesaiste Rīgas pilsētas apkaimēs: iespējas, problēmas, risinājumi!”

Trešdien, 21. septembrī pl. 14 Kandavas ielā 27, Rīgā notiks paneļdiskusija “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.”

Paneļdiskusijā tiks iesaistīti 40 Rīgas pilsētā dzīvojošie nedzirdīgie cilvēki bez vecuma ierobežojuma, piedalīsies Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) vadība, Rīgas pilsētas Apkaimju centra koordinatori, LNS aktīvisti, jaunieši, pārstāvji Rīgas pilsētas apkaimju biedrībām u.c.

Paneļdiskusiju organizē Latvijas Nedzirdīgo savienībaRīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas finansiāli atbalstītā projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu! – 2” ietvaros.

Paneļdiskusijas Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.” mērķis ir aktualizēt nedzirdīgo cilvēku līdzdarbības un līdzdalības iespējas aktīvi piedalīties un iesaistīties savu apkaimju identitātes stiprināšanas, interešu aizstāvības, izziņošanas, uzlabošanas un attīstības procesos, lai veicinātu to pilsonisko aktivitāti un stiprinātu piederības sajūtu savai apkaimei un pilsētai. 

Paneļdiskusija ilgs 8 stundas, būs kafijas pauzes un pusdienas.

Paneļdiskusijas problēmjautājumi:

  1. Informācijas trūkums un nepieejamība latviešu zīmju valodā par Rīgas pilsētas apkaimju norisēm, aktivitātēm, notikumiem.
  2. Nedzirdīgo cilvēku informēšanas un izglītošanas iespējas par Rīgas pilsētas apkaimēm.
  3. Kādas aktivitātes var sekmēt nedzirdīgo cilvēku piederības un atbildības sajūtu savai apkaimei.
  4. Situācijas raksturojums – kāpēc nedzirdīgie cilvēki nespēj paust savus viedokļus, vēlmes un vajadzības par savām apkaimēm atšķirīgas komunikācijas dēļ.
  5. Surdotulku nepieejamība organizētajos Rīgas pilsētas apkaimju pasākumos un aktivitātēs.
  6. Sadarbības iespējas un veidi ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru par nedzirdīgo cilvēku līdzdalību un līdzdarbību savu apkaimju dzīves apstākļu uzlabošanā un attīstībā.
  7. Dzirdīgo cilvēku atturība publiskajos pasākumos pret nedzirdīgajiem īpatnējā saziņas veida dēļ. Kā to ir iespējams mainīt?

Paneļdiskusijas norises laikā tiks

  • parādīts projekta 2. aktivitātes ietvaros veidots īsfilmas “Turpinām iepazīt mūsu Rīgas pilsētas apkaimes zīmju valodā!” veidošanas process;
  • notiks mērķgrupas dalībnieku pieredzes un ideju apmaiņa, viedokļu un domu uzklausīšana par iesaisti savas apkaimes attīstīšanā.
  • organizēta viktorīna “Cik labi Tu zini Rīgas pilsētas apkaimes?”

Paneļdiskusija tiks filmēta un informatīvs apkopojošs videokopsavilkums ievietots LNS mājaslapā www.lns.lv projekta sadaļā.

Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.