Pagarināts termiņš līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa pieteikumu iesniegšanai