Lai sekmīgi īstenotu degradētās teritorijas sakārtošanu, Skanstes revitalizācijas projekta 1. kārta tehnisku iemeslu dēļ ir sadalīta divās apakškārtās, kā arī ir pagarināts to īstenošanas termiņš.

Uz šo brīdi pabeigta teritorijas sanācija, topošā daudzfunkcionālā parka zonā izbūvēti dīķi lietus ūdens savākšanai, izveidota gājēju celiņu struktūra un daļēji veikta bruģēšana, kā arī uzstādīta daļa labiekārtojuma elementu. Šoruden ir noslēgusies skeitparka izbūve, parka teritorijā ir sastādīti 80% dižstādu. Tie koki, kurus nav pagūts iestādīt šoruden, ir pierakti un sagatavoti pārziemošanai.

Ņemot vērā tehniskus iemeslus, projekts ir sadalīts divās būvniecības apakškārtās – pirmo plānots realizēt līdz 30.06.2023. Savukārt, J.Krūmiņa iela un Lapeņu iela posmā no J.Krūmiņa ielas līdz J.Dikmaņa ielai tiks iekonservētas un atstātas dabīgajai konsolidācijai.  Šobrīd ielām tiek izstrādāts konservācijas projekts. Panākta vienošanās ar būvnieku par projekta sadārdzinājumu, kas saistīts ar situāciju būvniecības tirgū un kraso būvmateriālu cenu kāpumu.


Jau ziņots, ka īstenojot Skanstes revitalizācijas projekta 1. kārtu, rīdzinieki un galvaspilsētas viesi iegūs visiem pieejamu zaļo zonu, kurā atradīsies gan parks, gan Rīgas pilsētai un Skanstes apkaimei tik ļoti svarīgā lietus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēma. Mazdārziņu vietā teritorijā tiks veikti plaši apzaļumošanas darbi – tiks iestādīti vairāk nekā 1000 koki, tostarp 56 liela izmēra lapu koki, 934 skuju koki. Tāpat tiks iestādīti 755 lapu krūmi, vairāk nekā 10 000 ziemcietes un citi augi.

Papildu informācija par Skanstes teritorijas revitalizācijas projekta 1. kārtu lasāma šeit: https://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/