Pabeigta atpūtas vietu izveide Dārziņos

Novembra beigās pabeigta jaunas atpūtas vietas izveide pie Daugavas Zirņu salā. Šī atpūtas vieta ir pēdējais posms Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības līdzdalības budžeta konkursā iesniegtajā un rīdzinieku atbalstītajā projektā “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos”.

Jaunā atpūtas vieta atrodas pie Zirņu salas ar tiltu pār slūžām, kur Dārziņu 15.līnija sasniedz Daugavas atteku. Projekta rezultātā šī vieta ir sakopta un labiekārtota, ierīkojot kāpnes ar margām un grants seguma nobrauktuvi, nodrošinot vides pieejamību, atpūtas vietā uzstādot pārģērbšanās kabīni, iekārtojot ugunskura vietu ar soliem, uzstādot vairākus soliņus, sauļošanās zviļņus un riteņu novietni.

Tā ir viena no kopā četrām atpūtas vietām Daugavmalā, kas tapušas projekta rezultātā. Projektu biedrība iesniedza pirmajā līdzdalības budžeta konkursā 2019. gadā. Tas saņēma 1185 iedzīvotāju balsis.

Pirmās divas atpūtas vietas  – Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas, Plostnieku ielas tuvumā un Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas – tika iekārtotas 2020. gadā. Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1. līnijas esošajā vietā, ko iedzīvotāji sauc par Plostnieku pludmali, izvietoti jauni zviļņi, soliņi un pārģērbšanās kabīne, ierīkotas jaunas kāpnes un iesēta zāle. Savukārt  Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas aizbērts teritorijā esošais piesārņotais dīķis, uzstādīta pārģērbšanās kabīne, trīs soliņi, riteņu novietnes un informatīvais stends.

2022. gada septembra beigās pabeigta trešās atpūtas vietas izveide Jāņogu ielā 48. Šeit izbūvēta skatu terase, trīs gabiona soliņi, jaunas kāpnes ar metāla margām, izvietota pārģērbšanās kabīne un informatīvais stends.

Projektu biedrība iesniedza pirmajā līdzdalības budžeta konkursā 2019. gadā. Tas saņēma 1185 iedzīvotāju balsis. Par projekta īstenošanu Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības vadītāja Agita Vismane-Bitmane stāsta: “Ar šo projektu vēlējāmies radīt vietu, kur Dārziņu iedzīvotājiem atpūsties. Dārziņi atrodas ļoti skaistā vietā pie Daugavas, bet līdz šim atpūtas vietu pie ūdens nebija, un krastmala bija nekopta un aizaugusi. Tā kā apkaime ir izstiepta gar upi, iecerējām četras vietas, lai tās būtu maksimāli pieejamas visiem apkaimes iedzīvotājiem.”

Agita uzsver, ka, lai projekts iegūtu cilvēku atbalstu, jāiegulda rūpes – biedrība, aicinot iedzīvotājus balsot, izlīmēja plakātus, pastkastītēs ievietoja skrejlapas, uzrunāja cilvēkus personiski. “Biedrībai ir svarīgi runāt ar cilvēkiem, jo viss, ko darām, ir apkaimes attīstībai un iedzīvotājiem. Jo mazāka ir apkaime, jo lielāka ir iedzīvotāju piederības sajūta,” ir pārliecināta Agita.

Par projekta īstenošanas gaitu Agita ir kritiska, un atzīst, ka biedrība nebija informēta par būvprojekta izstrādi un iedzīvotāju ieceres būvprojekta uzlabošanai netika līdz galam uzklausītas. Agita saka: “Šī bija mācība, kā līdzdalības budžeta projektus nevajag īstenot.” Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības vadītāja tomēr ir pārliecināta – pašvaldība no tā ir mācījusies un citos Dārziņu biedrības iesniegtajos līdzdalības budžeta projektos sadarbība ar iedzīvotājiem notiek ievērojami veiksmīgāk. Tāpat ir prieks par paveikto, jo Daugavmala ir kļuvusi labiekārtotāka, iedzīvotāji ir ieguvuši jaunas atpūtas un peldēšanas vietas, kuras var izmantot arī ziemā. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments arī turpmāk rūpēsies par atpūtas vietu uzturēšanu kārtībā un meklēs iespējas tās vēl uzlabot.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2021. gada maijā no Rīgas Austrumu izpildirekcijas pārņēma projektu “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” un īstenoja rekreācijas vietu Jāņogu ielā 48 un Zirņu salā labiekārtošanas darbus, kuru kopējās izmaksas ir 118 244 eiro.  Rīgas Austrumu izpilddirekcija veica pirmo divu atpūtas vietu Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas, Plostnieku ielas tuvumā un Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas labiekārtošanu, kas izmaksāja 58 178 eiro. Līdzdalības budžeta konkursā projekta īstenošanai piešķirtais finansējums bija 100 000 eiro.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada.

Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 127 projektu pieteikumus. Īstenošanai pirmajos trīs konkursa gados nodoti 24 projekti. No tiem 8 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 16 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs. 2022. gadā īstenošanai apstiprināti vēl 12 projekti. Vairāk informācijas par līdzdalības budžetu: balso.riga.lv.