NVO nama pieredzes stāsts iztulkots slovēņu valodā

Ar lepnumu ziņojam, ka NVO nama pieredze un stāsts tagad dzīvo arī Slovēnijā. URBACT starptautiskajā projektā “ACTive NGOs” tapusī grāmata “Pilsonisko ekosistēmu spēks. Kā kopienu telpas un to sadarbības tīkli veido mūsu pilsētas iesaistošas, atvērtas un elastīgas” (The power of civic ecosystems. How community spaces and their networks make our cities more cooperative, fair and resilient)” šā gada rudenī ir iztulkota un izdota slovēņu valodā.

Grāmata iepazīstina ar iespējām, iniciatīvām un metodēm, kā veidot stipru pilsonisko ekosistēmu, izprast šādu vietējo ekosistēmu, rosināt galvenos ekosistēmu spēlētājus sadarboties, kā veidot piekļuvi telpām, radīt šo telpu ilgtspējīgu ekonomisko modeli, veidot pārvaldības modeli, izveidot lēmumu pieņemšanas modeli, kurā aktīvajiem iedzīvotājiem tiek dota lielāka atbildība un tiesības gan telpu pārvaldībā, gan pakalpojumu sniegšanā.

Līdzās  vācu, horvātu, spāņu un slovēņu piemēriem grāmatā apkopota arī Rīgas pašvaldības pieredze – NVO nama,  Pilsētas attīstības departamenta, jauniešu centra “Kaņieris” un  biedrību  – “Free Rīga”, “Brasa”, “Rīgas Apkaimju alianse” raksti.

Esam priecīgi, ka NVO nama un Rīgas pieredzes stāsti kalpos par piemēru un iedvesmas avotu aktīvajai pilsoniskajai sabiedrībai Slovēnijā!

NVO namu 2017. gadā atzina par Eiropas Savienības URBACT programmas labās prakses piemēru, kad starp 270 pieteikumiem URBACT programmā tika atlasītas 97 Eiropas pilsētu labās prakses, un NVO nams bija viena no tām. Rīgas NVO nams tika novērtēts kā efektīvs nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības modelis, kas sekmīgi darbojas un kuru vērts rekomendēt kā paraugu citām pilsētām. Šī atzinība kalpoja par pamatu, lai gadu vēlāk – 2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība uzsāktu starptautisku projektu “Rīgas NVO nams – nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības platforma” (ACTive NGOs), kurā 5 Eiropas pilsētas sekoja Rīgas piemēram. Viens no projekta vērtīgākajiem rezultātiem ir tā gaitā tapusī grāmata “Pilsonisko ekosistēmu spēks. Kā kopienu telpas un to sadarbības tīkli veido mūsu pilsētas iesaistošas, atvērtas un elastīgas”.