NVO namā izstāde par Eiropas Savienības pamattiesībām un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu

No šī gada 9.marta NVO namā Rīgā būs iespējams aplūkot izstādi “Cilvēktiesības saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu”. Tajā jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Itālijas iemūžinājuši savu izpratni par šī nozīmīgā dokumenta aspektiem. Izstāde radīta projekta “NICE: Nobody Ignores Charter of European Union” ietvaros un ir noslēdzošā aktivitāte, kurā atspoguļojas ES ievērojamā loma ikkatra tās iedzīvotāja tiesību un brīvību izveidē. Izstāde norisināsies līdz 6.aprīlim un būs aplūkojama NVO nama otrajā stāvā, Ieriķu ielā 43.

Projekta ietvaros divu gadu laikā tika diskutēts par dažādām brīvībām, kas Eiropas Savienības pilsoņiem tiek nodrošinātas ikdienā. Veicot intervijas ar dažāda gadagājuma cilvēkiem, radīts ne tikai pārskatāms pētījuma dokuments un izpratne par to nozīmīgumu, bet arī radīts ievērojams video materiāls, kurā atspoguļojas tieša un ļoti personīga ES ietekme uz cilvēku dzīvēm. Lai arī projekts tika radīts ar mērķi atzīmēt Pamattiesību hartas 10.gadadienu 2019.gadā, realizēt to tieši šajā laikā bija īpaši nozīmīgi. Debates Romā norisinājās tikai mēnesi pēc kara sākuma Ukrainā un jaunieši savas ar starptautiskām tiesībām aizsargātās brīvības novērtēja īpaši augstu.

Sociālās inovācijas centrs ir pieredzējusi nevalstiskā organizācija, kuras darbības pamatmērķis ir virzīt sociālo inovāciju Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Šis projekts realizēts sadarbībā ar Unique Projects no Lietuvas (vadošā organizācija) un Consiglio Italiano del Movimento Europeo no Itālijas.

Šī publikācija ir sagatavota projekta NICE: Nobody Ignores the Charter of Europe! Nr.617458-CITIZ-1-2020-1-LT-CITIZ-REMEM ietvaros, kurš tapis ar programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstu. Tajā atspoguļotie viedokļi ir autora atbildība un neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.

Video: https://www.facebook.com/uniqueprojectseu/videos/1210886049840644

Plašāka informācija par projektu: https://socialinnovation.lv/portfolio/nice/