Noslēdzies projekts “Capacity Incubator” iesaistīt bērnus un jauniešus ar invaliditāti sportiskās aktivitātēs

Biedrības “Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība” projekts “Capacity Incubator”, kuru biedrība īstenoja 2021. un 2022. gadā, ir veiksmīgi noslēdzies.

Projekta galvenie mērķi bija pilnveidot biedrības kompetences un resursus un izveidot sistemātisku bāzi, kā arī izstrādāt rīcības plānu, kura izpildes rezultātā tiktu sasniegti izvirzītie mērķi.

Projekta darbības laikā, konsultējoties ar dažādiem sporta speciālistiem, tika izstrādāta uz pētījumiem balstīta vispārējās fiziskās sagatavotības programma bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, tādējādi veidojot sistemātisku pieeju treniņu procesam, kas būtu noderīga ne tikai biedrības ietvaros, bet arī plašākai auditorijai. Izplatot fiziskās sagatavotības programmu bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, tiktu veicināts efektīvs sporta speciālistu apmācību process un izpratne par treniņu procesa veidošanu un individualizāciju.

Projekta ietvaros tika organizētas nodarbības un paraugdemonstrējumi ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās, tādējādi paplašinot biedrības darbības areālu, veicinot organizācijas mērķauditorijas integrāciju sabiedrībā un socializēšanās procesus, piesaistot jaunus sporta speciālistus, kā arī palielinot biedrības dalībnieku skaitu.

Pateicoties rīcības plāna aktivitātēm, tika piesaistīti jauni sadarbības partneri un atbalstītāji, kā arī papildināts pilnvērtīgai organizācijas darbībai nepieciešamā inventāra klāsts.

Kopumā projekta “Capacity Incubator” norise bijusi visnotaļ veiksmīga un tajā rīkotās aktivitātes devušas lielu ieguldījumu biedrības “Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība” mērķu sasniegšanas procesā – iesaistīt bērnus un jauniešus ar invaliditāti sportiskās aktivitātēs, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos sabiedrībā, fizisko un psiholoģisko spēju attīstību, veselības uzlabošanu, pašapziņas un pašvērtējuma celšanu, pašizaugsmi un panākumu gūšanu. 

Biedrības kompetenču un resursu pilnveidošanu atbalstīja Aktīvo Iedzīvotāju Fonda finansējums: Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programma “Ilgtspēja un kapacitāte”.

Vairāk informācijas par biedrību un tās aktivitātēm var atrast biedrības  Facebook lapā @YouthParaSportsLV, vai sazinoties pa e-pastu info@youthparasport.com vai tālruni 29474302.