NORISINĀSIES RĪGAS DOMES KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS JAUTĀJUMOS

Ceturtdien, 1. decembrī laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.30 tiešsaistē norisināsies Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde.

Sēdes darba kārtība:

1.Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019. – 2024. gadam īstenošanas rīcības plāna 2022. – 2024. gadam projekta gala versijas prezentācija.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja;

2. Par izmaiņām saistošajos noteikumos “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Ziņotājs: I. Stalidzāne, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes priekšniece;

3.Citas aktualitātes.

Saskaņā ar Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos nolikumu sēdes ir atklātas. Gadījumā, ja vēlaties piedalīties sēdē kā klausītājs, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi marika.barone@riga.lv.