Mainīts pieturvietas “Kazarmu iela” nosaukums

No 4. septembra mainīts pieturvietas “Kazarmu iela” nosaukums. Pieturvietas nosaukums pārdēvēts uz “Kazarmu iela/Lielie kapi”.

Iniciatīva par pieturvietas nosaukuma maiņu nāca no grāmatas “Lielie kapi Rīgā” autora Jura Millera puses, ņemot vērā, ka mūsdienās Lielie kapi ir starptautiskas nozīmes sakrālā tūrisma objekts, kuram šogad apritēja 250. gadadiena. Ideja guva atbalstu arī apkaimes iedzīvotāju aptaujā. Tomēr pieturvietai saglabāts dubultnosaukums, jo Kazarmu iela ir vēsturiskais toponīms, kas stāsta par apkaimes vēsturi. Tālāk iecere par pieturvietas nosaukuma maiņu tika virzīta izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sēdē, kur tā saņēma vienbalsīgu atbalstu.

🔹 11. tramvaja maršrutā no 4. septembra tiek atskaņota informācija par pieturas nosaukuma maiņu.


“Lielie kap” ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Teritorijā starp Mēness, Miera, Kluso un Klijānu ielu atrodas Latvijai nozīmīgu cilvēku atdusas vietas, tajos saglabājušies augstvērtīgi arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi, kuri atspoguļo 18. gs. beigu – 20. gs. vidus raksturīgākos mākslas stilus. Kopumā Lielajos kapos atrodas 35 pieminekļi ar īpaši aizsargājamo statusu. Vēsturiski kapi šajā vietā sāka veidoties 18. gadsimta beigās, kad Krievijas impērijā plosījās mēris. 1772. gada decembrī imperatore Katrīna II izdeva ukazu, ar kuru aizliedza mirušos apbedīt pilsētas teritorijā. Lielos kapus iesvētīja un lietošanai nodeva 1773. gada 7. maijā. Lielajos kapos uzstādīti mākslinieciski augstvērtīgi pieminekļi, kuri atspoguļo 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta vidus raksturīgākos mākslas stilus.

Par citām pārdēvētām pieturvietām 2023.gadā var iepazīties – Šeit