Līdz 4. oktobrim turpinās Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un precizētā vides pārskata apspriešana

Rīga

Ir noslēgušies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) organizētie pasākumi dažādu sabiedrības grupu iepazīstināšanai ar pilnveido Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un precizēto vides pārskatu. Publiskā apspriešana turpināsies līdz 4. oktobrim.

Ar pilnveido Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu apspriešanas laikā var iepazīties RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A darba dienās darba laikā. Ikviens interesents ir aicināts pieteikties uz konsultācijām par plānojuma risinājumiem ar RD PAD speciālistiem, zvanot uz tālruņa nr. 67105818 vai rakstot sabiedriba@riga.lv.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt elektroniski portālā geolatvija.lv,  sūtot uz e-pastu pad@riga.lv vai pa pastu, adresējot tos Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050). Priekšlikumus iespējams iesniegt arī klātienē RD PAD Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 48/53) darba dienās darba laikā.

“Noslēgumam tuvojas vairāku gadu process, kurā iesaistīti Rīgas iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, apkaimju biedrības, uzņēmēji, kā arī valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji. Mūsu mērķis bija panākt maksimālu plānošanas procesa caurskatāmību un sabiedrības iesaisti, gan skaidrojot Rīgas teritorijas plānojuma mērķus un uzdevumus, gan sadarbības procesā sagatavot plānojuma risinājumus. Aicinām ikvienu izmantot iespēju iepazīties un izteikt savus viedokli par pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, kuru sākot īstenot būs jāievēro jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai,” uzsverRīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata publiskā apspriešana. 9. septembrī aizvadīta saruna Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem, 13. septembrī – apspriede ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem, bet 16. septembrī norisinājās apspriešanas sanāksme, kurā varēja piedalīties ikviens interesents. Ar 13. un 16. septembra sanāksmju video ierakstiem var iepazīties šeit.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.