Izvēlēti jaunie NVO pārstāvji darbam Sadarbības memoranda īstenošanas padomē

Pašvaldība laikā no š.g. 15. līdz 29. martam organizēja nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju pieteikšanos darbam Rīgas valstspilsētas pašvaldības nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (Sadarbības memoranda īstenošanas padome).

Kopumā tika saņemti 16 kandidātu pieteikumi. Visi pieteiktie kandidāti atbilda konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un tika virzīti balsošanai. Balsošana notika laika posmā no š.g. 20. aprīļa līdz 10. maijam. Pēc balsojuma rezultātu izvērtēšanas par derīgiem atzīti 50 biedrību un nodibinājumu elektroniskie balsojumi.

Sveicam šādu NVO pārstāvjus ar ievēlēšanu Sadarbības memoranda īstenošanas padomē ar pilnvaru termiņu līdz 2025. gada 31. maijam:

  • Biedrība “Grīziņkalna apkaimes biedrība”;
  • Biedrība “Vides aizsardzības klubs”;
  • Biedrība “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija”;
  • Biedrība “Latvijas Radošo savienību padome”;
  • Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”;
  • Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani”;
  • Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”;
  • Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT);
  • Biedrība “Jauniešu centrs “Dari Vari””.

Sīkāka informācija un dokumenti pieejami tīmekļvietnēs riga.lv un apkaimes.lv.