Izstrādās lokālplānojumu teritorijai Aptiekas ielā pie Sarkandaugavas vecupes

Balta-lapa-un-rokas-kas-tur-pildspalvu

Trešdien, 24. februārī, Rīgas domes sēdē nolemts atbalstīt lokālplānojuma izstrādi teritorijai Aptiekas ielā, kvartālā starp Ganību dambi, Sarkandaugavas upi un  vecupi.

5,5 hektārus plašā teritorija ir ziemeļu daļa no vēsturiskās  Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas (RER) kvartāla. Restrukturizējoties un modernizējoties RER saimnieciskai  darbībai,  šī teritorijas daļa jau vairāk nekā 20  gadus  netiek aktīvi izmantota  ražošanai un rūpnīcas īpašnieki to ir pārdevuši attīstītājiem un lokālplānojuma ierosinātājiem SIA “Prospectum” un SIA “Trompovska Kvartāls”.

Teritorija vēsturiski  ir  bijusi  izmantota ražošanas un noliktavu funkcijām, tostarp  attīstāmajā teritorijā atrodas viens no industriālā mantojuma  potenciālajiem objektiem  –  vēsturiskā “Providņik” ēka (aparātu ražošanas korpuss) ar vairāk nekā 36 000 kvadrātmetru kopplatību.

Teriotorijas pilnvērtīgai, ilgtspējīgai un efektīvai izmantošanai ir nepieciešama teritorijas pārplānošana, paplašinot atļauto izmantošanas veidu spektru, nodrošinot degradētās teritorijas sakārtošanu un uzlabojumus.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018. gadam, radot priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai veicot bijušās industriālas teritorijas revitalizāciju.