Interešu izglītības metodisko materiālu skatē prezentē pedagogu labo praksi, mūsdienīgas un inovatīvas mācību metodes

Lai popularizētu interešu izglītības pedagogu labo praksi, sekmētu mūsdienīgu, daudzveidīgu un inovatīvu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, veicinot metodisko materiālu izstrādi, jau vairāk nekā 10 gadus Rīgā norisinās Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu metodisko materiālu skate. Pagājušajā nedēļā norisinājās skates dalībnieku darbu prezentācijas.

Skati organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Šogad skatei tika iesniegti 17 darbi dažādās jomās, apkopotas un iesniegtas metodiskās izstrādnes, mācību līdzekļi (tai skaitā inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā), mācību, audzināšanas, organizatoriskā darba un citi interešu izglītības atbalsta materiāli.

Skatē piedalās 21 autors no septiņām interešu izglītības iestādēm un divām vispārējās izglītības iestādēm:

• Rīgas Jauno tehniķu centra;
• Tehniskās jaunrades nama “Annas 2”,
• Bērnu un jauniešu centra “Daugmale”;
• Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis”;
• Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola”;
• Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”;
• Pamatskolas “Rīdze”;
• Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona”;
• Rīgas 93.vidusskolas.

Metodisko materiālu prezentācijās ar savu pieredzi dalījās radošo industriju jomas, tehniskās jaunrades, vides izglītības, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, mūsdienu un tautas deju, mūzikas, teātra, sporta un latviešu valodas interešu izglītības pedagogi, izglītības metodiķi un brīvā laika centru pedagogi. Prezentāciju laikā dalībniekus atbalstīja iestāžu direktori, direktoru vietnieki, izglītības metodiķi.

Jautājumus uzdeva, iedrošināja un komentārus sniedza vērtēšanas komisija:

Patricija Brekte – Pannetjē – māksliniece – gleznotāja, Jāņa Rozentāla Mākslas skolas metodiķe, radošo mākslas darbnīcu vadītāja Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā;
Vita Brakovska – Biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja, Latvijas augstskolu pasniedzēja, radošuma un inovāciju meistare ar MBA grādu;
Inga Sidorčika – Boboviča – Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča;
Inga Cimiņa – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja.

🔎 Foto ieskats skates prezentāciju pasākumā – skatāms ŠEIT.

Vērtēšanas komisija augstu novērtēja skates dalībnieku profesionalitāti, radošumu, drosmi un ieguldījumu, stiprinot interešu izglītības metodisko bāzi Rīgā. Komisijas pārstāvji izteica atzinību un gandarījumu vērojot pedagogu racionālu tehnoloģiju pielietojumu mācību metožu dažādošanai un savu ieguldīto laika resursu optimizācijai. Tai pat laikā, augsti novērtējot, jebkura pedagoga daudzveidīgo izdomu interešu izglītības dalībnieku sociālo prasmju attīstībai, stiprinot viņu nākotnes profesionālo konkurētspēju pasaulē.

“Mana augstākā atzinība pieder tiem, kas gatavi pievienoties tam nu jau augošajam eksperimentētāju un konceptuāli jaunu formātu meklētāju pulkam, kas agri vai vēlu kļūst par pārliecinošu impulsu mums visiem tik ļoti nepieciešamām pārmaiņām ne tikai izglītībā, bet arī sabiedrībā kopumā,”

par skati saka Vita Brakovska.

📌 Iesniegto darbu vērtēšana noslēgsies 15. novembrī. Tiks noteikti labākie darbi dažādās kategorijās – metodiskā izstrādne, mācību līdzeklis, mācību, audzināšanas un organizatoriskā darba atbalsta materiāls, cita veida metodiskais materiāls, jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšana interešu izglītībā, STEM interešu izglītībā, inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā.

Laureāti un speciālo balvu ieguvēji tiks sumināti 6. decembrī Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku apbalvošanās pasākumā VEF Kultūras pilī uz kuru tiek aicināti gan skates dalībnieki, gan iestāžu pārstāji, kas iedrošināja, stiprināja un atbalstīja skates dalībniekus skates norisē.