Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par apkaimju centru attīstību

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu „Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028.gadam”, līdz 22. jūnijam aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par savu apkaimju centru attīstību.

Plāna ietvaros ar apkaimes centru tiek saprasta centrāla vieta apkaimē, kur koncentrējas iedzīvotāji, vieta, kur saņemt pakalpojumus, atpūsties un satikties. Plāns noteiks ietvaru apkaimju centru attīstībai, ar mērķi nodrošināt saskaņotu apkaimju centru attīstību un koordinēt projektu izstrādi un ieviešanu. Tajā tiks definētas arī apkaimju centru kategorijas un attīstības prioritātes.

Plāns koncentrējas uz apkaimēm ārpus Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas, kurās Rīgas teritorijas plānošanas dokumentos ir noteikti apkaimju centri. Šobrīd identificēti 33 apkaimju centri, taču aptauju aicināti aizpildīt visu 58 apkaimju iedzīvotāji.

Aptauju līdz 22. jūnijam iespējams aizpildīt šeit: https://bit.ly/3Hq9Nda

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju vajadzības attiecībā uz prioritārajām funkcijām, pakalpojumiem un labiekārtojumu, kas būtu jānodrošina apkaimju centros. Iegūtā informācija tiks izmantota principu līmenī, nosakot funkciju, labiekārtojuma un pakalpojumu klāstu, kas būtu jānodrošina apkaimju centros. Īstenojot apkaimju centru attīstības plānu, paredzēts sākt mērķtiecīgi iedzīvināt apkaimju centrus, veicinot apkaimju identitāti un piederības sajūtu, iedzīvotāju aktivitāti, socializēšanos un mazo uzņēmējdarbību. Tādējādi paredzēts veicināt pievilcīgas un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību apkaimēs.