Foruma teātra nodarbībā diskutēs par iespējām un izaicinājumiem aktīvas migrācijas laikmetā

Lai diskutētu par jautājumiem, kā mēs varam veidot atvērtu un iekļaujošu sabiedrību, kurā cittautieši var veiksmīgi integrēties, un ar kādiem izaicinājumiem un iespējām sastopas cittautieši un vietējie Latvijas iedzīvotāji aktīvas migrācijas laikmetā, sestdien, 11. februārī Rīgā notiks foruma teātra nodarbība.

Ikviens interesents, kas vēlas diskutēt par migrācijas un integrācijas procesiem, par to, kā tas skar katru no mums un sabiedrību kopumā, kā palīdzēt iejusties Ukrainas kara bēgļiem un citiem cilvēkiem no ārvalstīm, kas nonākuši Latvijā, aicināts pieteikties dalībai nodarbībā, aizpildot pieteikuma anketu. Dalībnieku skaits nodarbībā ir ierobežots.

Foruma teātris ir interaktīva metode, kurā ar teātra paņēmienu tiek analizētas un risinātas konkrētas, iesaistītajiem dalībniekiem aktuālas problēmas. Foruma teātrī par “aktieriem” un “skatītājiem” kļūst” ikviens dalībnieks, un visu kopējais mērķis ir meklēt risinājumus sarežģītām situācijām. Šī metode rosina dialogu, neierastā veidā aicina domāt par problemātiskām tēmām un tā ir pieejama ikvienam interesantam. Foruma teātra nodarbības laikā dalībnieki diskutē par kādu konkrētu problēmu, un ar teātra metožu palīdzību identificē, kas ir šīs problēmas sakne un meklē veidus, kā to būtu iespējams novērst, mainot iesaistīto cilvēku rīcību un attieksmi.

Nodarbību vadīs Agnese Lapsiņa, kas Foruma teātri un citas teātra novatora Augusto Boala radītās teātra metodes apguvusi starptautiskās mācībās Ungārijā un Luksemburgā, un vadījusi nodarbības dažādām interesentu grupām Latvijā.

Nodarbību rīko Latvijas Pilsoniskā alianse. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un ASV vēstniecība Latvijā. Pasākums netiks ierakstīts vai pārraidīts tiešraidē. Pasākumā tiks cienīta viedokļu dažādība un konfidencialitāte.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.