Diskutēs par Rail Baltica trases integrāciju Torņakalna teritorijā

RailBaltic diskusija

Tiešraide 29.oktobrī plkst. 15:00

Turpinot pasākumu ciklu “Rail Balticakā projekts Rīgas attīstībai”, ceturtdien, 29. oktobrī, no plkst. 15.00 līdz 18.00 notiks publiskā diskusija par Rail Baltica lokālplānojuma un būvprojekta risinājumiem Torņakalna teritorijai posmā no Jelgavas ielas līdz Friča Brīvzemnieka ielai.

Diskusijas laikā projekta virzītāji RB Rail ASRail Balticaposma caur Rīgu projektētāju pārstāvji, Rīgas pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa 93” eksperti informēs un uzklausīs nevalstiskās organizācijas un citas ieinteresētās puses par līdz šim izstrādātajiem risinājumiem. Savus attīstības plānus Torņakalna teritorijā prezentēs arī Latvijas Universitāte.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, publiskā diskusija notiks tiešsaistē, nodrošinot iespēju interesentiem sekot tai līdzi un uzdot jautājumus Rail Baltica tīmekļvietnē www.railbaltica.org un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā.

 “Dzelzceļa infrastruktūra no vienas puses ir resurss, kas sniedz priekšrocības pasažieru un kravu pārvadājumos, bet no otras puses tā ir ļoti specifiska zona, kas ietekmē pilsētas ainavu un piegulošo teritoriju attīstību. Torņakalna dzelzceļa stacijai piegulošā teritorija abpus dzelzceļa sliedēm šobrīd ir lielu pārmaiņu priekšā. Līdz šim Torņakalna teritorijai tikušas izstrādātas dažādas attīstības vīzijas, kas līdz šim tā arī nav tikušas īstenotas. Šobrīd kā galvenais virzītājspēks Torņakalna teritorijas turpmākai attīstībai ir Rail Baltica projekts, ap kuru koncentrēsies visas līdz šim plānotās ieceres gan saistībā ar Latvijas Universitātes kompleksa turpmāko attīstību, gan saistībā ar pašvaldības plānoto Torņakalna multimodālā transporta mezglu. Teritorijas novietojums attiecībā pret pilsētas centru, teritorijā esošās kultūrvēsturiskās vērtības kontekstā ar plānoto transporta infrastruktūras attīstību tuvāko septiņu gadu laikā iezīmē šīs teritorijas potenciālu nākotnē kļūt par jauno Rīgas pilsētas centru Daugavas kreisajā krastā. Torņakalna teritorijas attīstībā ir iesaistītas daudzas puses un turpmākā projekta un lokālplānojuma izstrādes procesā, visām pusēm vienojoties, būs jāpanāk tāds teritorijas attīstības risinājums, kas nodrošina ilgtspējīgu, mūsdienīgu un paredzamā nākotnē sasniedzamu rezultātu,” norāda Inese Sirmā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka p. i. pilsētvides attīstības jautājumos.

RB Rail AS reģionālais vadītājs Latvijā Ģirts Bramans uzsver: “Rail Baltica projekta ietvaros plānots, ka Torņakalna stacijā pieturēs arī Rail Baltica reģionālie pasažieru vilcieni, kas izmantos jaunās dzelzceļa līnijas infrastruktūru. Ņemot vērā arī Rīgas pašvaldības un Latvijas Universitātes attīstības plānus dzelzceļam pieguļošajās teritorijās, jaunā Torņakalna stacija nākotnē attīstīsies kā jauns mobilitātes punkts. Atbildīgi un saskaņoti starp iesaistītajām pusēm kopdarbā attīstot projektus Torņkalnā, būs iespējams nodrošināt ne tikai abu sliežu platuma dzelzceļa līniju savienojumus, bet arī jaunus velo un pilsētas sabiedriskā transporta savienojumus. Esam pārliecināti, ka tas dos iespēju attīstīt t.s. zinību jūdzes konceptu un būtiski uzlabot savienojamību starp Daugavas kreisā krasta apkaimēm. ” 

“Latvijas Universitāte turpina attīstīt Akadēmisko centru Torņakalnā. Ir uzsākts darbs pie Rakstu mājas būvniecības un Akadēmiskā centra teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanas. Līdz 2025. gadam paredzēts īstenot vēl vairākus projektus: Tehnoloģiju māju, Sporta māju, Veselības māju, Studentu un Viesu māju. Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra veiksmīga darbība nākotnē ir saistīta ar citiem Torņakalna apkaimes attīstības projektiem: Rail Baltic, Rīgas domes plānoto sabiedriskā transporta multimodālo centru, gājēju un velo infrastruktūras izveidošanu,” skaidro Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks.

Papildu informācija, pasākuma programma un prezentācijaspieejamas: www.rdpad.lv un www.railbaltica.org. Viedokli, priekšlikumus un jautājumus par sagatavoto materiālu var sniegt iepriekš, sūtot tos uz e-pastu sin@riga.lv.

Gatavojoties publiskajai diskusijai, 14. oktobrī notika saruna ar sadarbības memorandu dalībniekiem un Latvijas Universitātes pārstāvjiem, kas sniedza savu viedokli un redzējumu par Torņakalna teritorijas attīstību.

Līdz šim Rail Baltica lokālplānojuma un projekta izstrādes ietvaros notikušas četras publiskās diskusijas, kā arī trīs darba grupas, individuālās tikšanās un teritorijas apsekošana dabā kopā ar sadarbības memorandu dalībniekiem. Iepriekšējā publiskā diskusija norisinājās 24. septembrī par Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrāciju Rīgas pilsētvidē posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Zolitūdes ielai.

Papildu informācija un citi materiāli saistībā ar Rail Baltica projektu pieejami Rail Baltica vietnē www.railbaltica.org/info/ un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas sadaļā “Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojums”:www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/.