Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (Departaments) izsludina pieteikšanos Departamenta padotībā esošajām izglītības iestādēm nometņu organizēšanai 2024. gadā.

Lai pieteiktos finansiālajam atbalstam, pretendents līdz 2023. gada 21. decembrim (ieskaitot) nosūta pieteikumu par nometņu organizēšanu un nometņu tāmju kopsavilkumu Departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldei ar elektronisku dienesta vēstuli, nosaukumā norādot “Pieteikums nometņu organizēšanas konkursam”.

📌 Ar iekšējiem noteikumiem un saistītiem pielikumiem iepazīties – ŠEIT.

📌 Konsultācijas ir iespējams saņemt Departamenta Jaunatnes nodaļā pie nometņu projektu vadītājas Sandras Adomaites (e-pasts: sandra.adomaite@riga.lv; tālrunis 67181246).

8. decembrī plkst. 14.00 Rīgas domes Sēžu zālē notiks forums par tradicionālās kultūras attīstību Rīgā, kurā tiks diskutēts gan par tradicionālās kultūras nozīmi, par to, kāda ir tradīciju nākotne pašvaldības kontekstā, pedagoģiskajā darbā, un ko par tradicionālo kultūru varam uzzināt sociālajos tīklos.

Foruma mērķis – aktualizēt iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīvē, kas ir viens no veidiem, kā izveidot ciešāku piederību Rīgai, Latvijai, latviskajam, tradīcijai un tās pēctecībai nākotnē.

Forums sāksies ar valsts un pašvaldību, kā arī privātā sektora pārstāvju prezentācijām par tradicionālo kultūru. Pieskarsimies arī Tautas lietišķās mākslas studiju nākotnes izaicinājumiem, uzklausīsim gadiem ilgu veiksmes stāstu par tradīciju iedzīvināšanu pilsētvidē, kā arī ieskicēsim vīziju par Rīgā nepieciešamo Tradicionālās kultūras un amatniecības centra izveidi.

Forumā notiks paneļdiskusija, kuru vadīs Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits. Paneļdiskusijas tēmas: Kas un kāds ir rīdzinieks šodien un kāds – būs pēc dažiem gadiem? Kāda loma Rīgas pilsētas kultūras piedāvājumā ir tradicionālajai kultūrai un amatu prasmēm?

Foruma iniciators ir Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” un Rīgas domes Kultūras komisijas vadītājs Dāvis Stalts.

📌 Lai pieteiktos dalībai forumā, lūdzam aizpildīt anketu līdz š. g. 30.novembrim (vietu skaits ierobežots) – ŠEIT

📌 Foruma tiešraide tiks nodrošināta vietnē www.riga.lv un Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” Facebook kontā.

3. decembrī plkst. 14.00 Krišjāņa Barona muzejs (Rīga, Krišjāņa Barona iela 3-5) aicina 15–25 gadus vecus Ukrainas un Latvijas jauniešus uz pasākuma cikla “Krišjāņa skola” piekto nodarbību. Pasākuma cikla mērķis ir palīdzēt jauniešiem integrēties Latvijas sabiedrībā, iegūt zināšanas par svarīgiem vēstures un kultūras notikumiem Latvijā.

Nodarbība sāksies ar lekciju par darbinieka tiesībām Latvijā. Šo sarunu vadīs Memoriālo muzeju apvienības personāla speciāliste Līga Mikučevska. Pēc tam Kr. Barona muzeja izglītības programmu kuratore Dita Butule rīkos spēli “Profesiju asorti”. Kafijas pauzes laikā dalībniekiem būs iespēja apskatīt muzeja izstādi “Nezināmais Barons”. Pēc tam kopā ar projekta organizatoriem brauksim uz Laimas muzeju, kur 17.00 sāksies ekskursija.

📌 Lūgums pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu: barons@memorialiemuzeji.lv

● Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.
Vairāk informācijas:

Pasākumu cikla nodarbības “Krišjāņa skola” notiek trīs daļās:

  • Pirmā veltīta karjeras iespējām Latvijā, un pasākumos piedalās dažādu jomu speciālisti, kuri sniedz pieredzes stāstus un noderīgu informāciju.
  • Otrā daļa padziļina izpratni par kultūru un vēsturi, muzeja speciālisti iepazīstina dalībniekus ar Latvijas kultūras kanona vērtībām.
  • Trešā daļa ir sarunu platforma, kurā dalībnieki var apspriest iegūtās zināšanas, tādējādi uzlabojot latviešu valodas zināšanas, un viņiem palīdz latviešu valodas skolotāji.

Par pasākumu ciklu un motivāciju tādu veidot muzejs stāsta: “Lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, ir jāgūst izpratne gan par vēstures pamatfaktiem, gan kultūrvēstures aspektiem. Par pamatu kultūras vērtību iepazīšanai var kalpot Latvijas kultūras kanonā definētās dažādu nozaru vērtības. Būtiska ir šo vērtību sasaiste ar mūsdienām. Tikpat svarīgi jauniešiem ir izprast Latvijas valsts iekārtas pamatprincipus, kā arī valsts pārvaldes sistēmu. Šī izpratne palīdz veiksmīgāk veidot darba attiecības. Ir svarīgi sniegt zināšanas par sociālo aizsardzību, nodokļu sistēmu u.c. būtiskiem ikdienas jautājumiem, kas ir neatņemams ieguldījums karjeras veidošanā un veiksmīgas sociālās integrēšanās priekšnoteikums. Vienlīdz svarīgi ir veidot saskarsmi ar vienaudžiem, tādējādi gūstot pieredzi un zināšanas neformālā, draudzīgā vidē.

Uz pasākumu aicināti arī Rīgā dzīvojošie vietējie jaunieši, lai dalītos pieredzē ar saviem Ukrainas vienaudžiem un iepazītos ar Ukrainas kultūru.

“Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” (RITA) izsludina uzņēmējdarbības atbalsta programmu “Diasporas relokācijas atbalsta programma.” Programma paredzēta speciālistiem, kuri plāno vai ir atgriezušies Latvijā pēdējo 6 mēnešu (180 dienu) laikā.

Programmas ietvaros iespējams saņemt vienreizēju atbalstu 1845,- eur apmērā. Lai saņemtu atbalstu, remigranta pirmreizējai dzīvesvietas deklarācijai jābūt Rīgā un pēdējos 4 mēnešus bruto algai jābūt vismaz 2500,- eur mēnesī.

“Pilsētas savstarpēji konkurē par talantiem, spožiem prātiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri guvuši pasaules pieredzi un ir gatavi atgriezties mājās, lai te īstenotu savas prasmes un idejas. Mēs vēlamies šos cilvēkus piesaistīt Rīgai, tādēļ radīta remigrantu atbalsta programma, kas Rīgā ir uzsākta veiksmīgi un noteikti jāturpina.”

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

“Augsti kvalificētu speciālistu piesaiste Rīgai ir svarīgs uzdevums. Lai risinātu talantu piesaistes izaicinājumu, esam radījuši atbalsta programmu, ar kuras palīdzību ceram palīdzēt pieņemt gala lēmumu par atgriešanos Rīgā, pat ja šis atbalsts nebūs galvenais iemesls relokācijai. Ceram, ka šīs programmas rezultātā nākotnē dažādu nozaru profesionāļi Rīgā spēs veiksmīgi realizēt savu pasaulē uzkrāto pieredzi un zināšanas.”

atzīmē RITA direktors Fredis Bikovs

📌 Sīkāka informāciju par pieteikumu iesniegšanu un atbalsta nosacījumiem pieejama nolikumā un mājas lapā.

📌 Jautājumus par nolikumu iespējams uzdot, rakstot uz e-pastu: martins.pakalnins@riga.lv.

📌 Papildus informācija: Rita Pētersone Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra, e-pasts: Rita.Petersone@riga.lv.

Rīgā ir noteiktas divas sniega izvešanas vietas, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām.

📌 Daugavas kreisajā krastā sniega izvešanas vieta atrodas Rītausmas ielā 35, Ziepniekkalnā.

Sniega izgāztuves vieta Ziepniekkalnā, Rītausmas ielā 35

📌 Daugavas labajā krastā sniegu var vest uz Lidlauka ielu 40, Rumbulā, kur sniega izvešanas vieta ierīkota pretī ledus hallei “Kurbads”.

Sniega izgāztuves vieta Rumbulā, Lidlauka ielā 40

Tiem, kas sniegu veduši iepriekš, jāpievērš uzmanība, ka Daugavas labajā krastā sniega izvešanas vietas novietojums ir nedaudz mainīts un tā pārcelta tālāk uz priekšu no Lidlauka ielas krustojuma ar Atbalss ielu.

Pirms vest sniegu, aicinām uz e-pastu: ptl@riga.lv nosūtīt sekojošu informāciju:
• auto reģistrācijas numuru;
• vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu;
• izvedamā sniega apjomu;
• uz kuru no abām vietām sniegs tiks vests.

📌 Atgādinām, ka vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Rīgas domes saistošo noteikumu prasības (sniegā nedrīkst būt sadzīves atkritumi) un Aizsargjoslu likums (sniegu aizliegts izgāzt zem augstspriegumu līnijām-aizsargjosla 7m).

Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments informē, ka galvaspilsētā ieviestas vēl trīsdesmit mikromobilitātes rīku novietošanas zonas. Mikromobilitātes rīku novietošanas zonas ieviestas uz ietvēm starp pilsētvides labiekārtošanas elementiem, kur tās netraucē ne gājējiem, ne velobraucējiem. Šajā sezonā jaunu zonu ieviešana ir noslēgusies, tomēr nākamā gada siltajā sezonā darbs atsāksies, uzmanību pievēršot gan pilsētas centram, gan apkaimēm.

Septembra pirmajā pusē tika ziņots, ka Rīgā ieviestas pirmās mikromobilitātes rīku novietošanas zonas, lai turpmāk iedzīvotāji un rīku iznomātāji varētu novietot koplietošanas elektriskos skrejriteņus un elektriskos velosipēdus vienuviet. Pirmās zonas izveidotas, konsultējoties ar rīku iznomātājiem populārākajos braucienu sākuma un gala punktos, kā arī vietās, kur koplietošanas mobilitātes rīki visbiežāk rada neērtības gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem.

“Ar koplietošanas skrejriteņu novietnēm Rīgā mainām līdz šim ierastos paradumus – ejam uz sakārtotu vidi ikdienas gaitās, lai droši un bez apgrūtinājuma viens otram līdzāspastāv kā kājāmgājēji, tā mikromobilitātes rīku izmantotāji. Mainot braukšanas kultūru un uzvedību uz ielām, ietvēm, parkos, novietnes ir tikai viens no instrumentiem, kas nāk komplektā ar ātruma ierobežojumu vietās, kur mēdz būt vairāk cilvēku. Rīdziniekiem šī ir arī iespēja iesaistīties ar savu viedokli, piesakot vietas, kur apkaimēs vēlamas jaunās novietnes,”

uzsver Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.

📌 Pašvaldības datu publicēšanas portālā “Geo Rīga” pieejama karte, kurā apskatāmas šobrīd Rīgā ieviestās mikromobilitātes rīku novietošanas zonas. Karte apskatāma – ŠEIT.

Tāpat oktobrī iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties aptaujā, sniedzot ieteikumus par vietām, kur būtu nepieciešams ieviest mikromobilitātes rīku novietošanas zonas. Šobrīd pašvaldība saņemto informāciju apkopo un izvērtē, lai jaunās mikromobilitātes rīku novietošanas zonas ieviestu nākamā gada siltajā sezonā.

Ar Rīgas Domes atbalstu biedrība “DrKT” ir izveidojusi digitālo mācību video materiālu ciklu “Rīgas stāsti”. Tā ir mācību video sērija, video nodarbību cikls, kas paredzēts latviešu valodas apguvei B līmenī.

Video materiālā iespējams vienkāršā, bet saistošā latviešu valodā uzzināt dažādus faktus un informāciju par pilsētu, par dzīvi un cilvēkiem Rīgā.
Video sērijā ir paredzētas divpadsmit tēmas: ievads, mājoklis, vides objekti, gadalaiki un laikapstākļi, transports, daba, ēdiens, svētki un svinēšana, vaļasprieki, iedzīvotāji, kultūra, izglītība Rīgā.

📌 Video ir ievietoti mājas lapā rigasstasti.lv, šis ir bezmaksas, vispārējas pieeejas mācību materiāls. Vietnē pieejams arī video tekstuāls atšifrējums, kā arī saites uz dažādām vietnēm, kas ir papildina un paskaidro mācību tekstu. Tāpat mājas lapā izvietoti dažādi padomi un norādes vārdu krājuma veidošanai un gramatikas apguvei.

“Mācoties valodas, ir nepieciešami interesanti stāsti, kurus iespējams gan klausīties, gan strādāt ar tiem kā ar tekstu. Teksta ievietošana mājas lapā ļaus cilvēkiem, kas mācās latviešu valodu, apgūt valodas specifiku un rakstību. Šajos video mums ir svarīgi stāstīt par to, kā dzīvot Rīgā, kādas ar pilsētas kultūru un vēsturi saistītas vietas ir pilsētā, kādas ir pilsētnieku savstarpējās attiecības, citiem vārdiem – kāda ir Rīga. Mēs ceram, ka šie video palīdzēs apgūt latviešu valodu un būs palīgs Rīgas iedzīvotājiem un viesiem”.

skaidro projekta vadītāja un autore Indra Vaļeniece

Projekta radošā komanda: tekstu ierunājis Armins Ronis, vizuālo noformējuši veidojuši Diāna Mikanova un Armands Kaņepe. Video sērijas ievadnodarbību var noskatīties šeit

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Lai sniegtu informāciju par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVCAZ) plānošanas procesa aktualitātēm, 30. novembrī plkst. 16 Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments tiešsaistē MS Teams vidē organizē informatīvu vebināru, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents.

Vebinārā tiks sniegta informācija par paveikto darbu RVCAZ teritorijas plānojuma izstrādē – plānošanas procesa virzību, notikušajām sabiedrības līdzdalības aktivitātēm un saņemtajiem priekšlikumiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalības iespējam 2024. gadā.

📌 Vebinārs tiks pārraidīts Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

📌 Lai būtu iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā MS Teams vidē, vebināra dalībnieki aicināti reģistrēties līdz 30. novembra, plkst. 12.00, aizpildot reģistrēšanās formu – ŠEIT .

Jau ziņots, ka Rīgas dome šā gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu uzsākt RVCAZ teritorijas plānojuma izstrādi ar mērķi veicināt pilsētas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi.

RVCAZ teritorijas plānojums būs galvenais pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Tas nepieciešams, lai iedzīvinātu mūsdienīgas nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un veicinātu iedzīvotāju piesaisti RVCAZ teritorijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, teritorijas plānojuma izstrādes procesā tiek risināta virkne uzdevumu, kas izriet no normatīvo aktu regulējuma, teritorijas plānojuma mērķiem, apkopotajiem sabiedrības viedokļiem, kā arī sabiedriskajās, profesionālajās un politiskajās diskusijās iezīmētajām aktualitātēm un saistīti ar dažādām pilsētbūvnieciskām tēmām – kultūras mantojumu, publisko ārtelpu, mobilitāti, vides kvalitāti, valsts un pašvaldības pakalpojumu infrastruktūru un uzņēmējdarbību.

Teritorijas plānojums tiek apstiprināts ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem un ir saistošs jebkurai fiziskai un juridiskajai personai, tādēļ tā izstrādē ir svarīga sabiedrības līdzdalība.

🔎 Plašāka informācija par teritorijas plānojuma izstrādi pieejama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv – skatīt ŠEIT.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs izsludina dalībnieku uzņemšanu hakatonā «Climathon’23: tīrs gaiss un klimatam draudzīga pilsētvide», kas norisināsies no 1. līdz 3. decembrim. Hakatona mērķis ir veicināt izpratni par klimata pārmaiņu radītājiem izaicinājumiem un sekmēt ilgtspējīgu un klimatam draudzīgu pilsētvides risinājumu izstrādi. Pieteikšanās dalībai hakatonā līdz 24. novembrim.

Rīgas vides kvalitāti ietekmē arvien pieaugošie gaisa piesārņojuma riski, kā arī ar to saistītie klimata pārmaiņu izaicinājumi. Gaisa kvalitātes pasliktināšanās ietekmē arī vides degradāciju un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību.

Rīgas pilsēta un «Rīgas enerģētikas aģentūra» (REA) hakatona «Climathon» dalībniekus aicinās radīt jaunas idejas un inovatīvus risinājumus, kas varētu palīdzēt uzlabot gaisa kvalitāti un samazināt tā piesārņojumu, šos risinājums īpaši pielāgojot pilsētvides apstākļiem ar nolūku ievērojami uzlabot Rīgas gaisa kvalitāti un mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas. Hakatona dalībniekiem būs iespēja attīstīt tādus risinājumus, kas dotu iespēju arī iedzīvotājiem aktīvi piedalīties gaisa kvalitātes uzraudzībā un klimata pasākumu atbalstīšanā.

Labāko ideju autori sacentīsies par balvām, kopējais balvu fonds ir 5000 eiro.

«Climathon» dalībniekiem risinājumu izstrādēs procesa gaitā būs iespēja piekļūt dažādiem datiem, ko nodrošinās tehnoloģiju uzņēmums «Tet», «Rīgas meži», kā arī galvaspilsētas ģeotelpisko datu publicēšanas platforma «GEO RĪGA». Lai veicinātu šo datu sekmīgu izmantošanu dažādu inovāciju attīstībā, 2. decembrī norisināsies atsevišķa šim tematam veltīta darbnīca.

📌 Hakatonā aicināti piedalīties vides un klimatneitralitātes entuziasti ar dažādām kompetencēm un profesionālajām prasmēm. Pieteikšanās komandām un individuāliem ideju autoriem līdz 24. novembrim, aizpildot anketu – ŠEIT

«Šobrīd vides mērķu kontekstā arvien lielāku lomu iegūst ne tikai globālie, bet arī vietējie Latvijas uzņēmumi, jo īpaši tie, kuru piedāvāto produkciju izmanto dažādos ražošanas, rūpniecības un būvniecības procesos. Visi šie darbības veidi būtiski ietekmē arī apkārtējo vidi un gaisa kvalitāti Rīgā. Tāpēc ilgtspējas principu ievērošana ikvienā no ražošanas posmiem ietekmē gan visus procesa dalībniekus, gan arī kopējo galarezultātu.

«Schneider Electric» varam raksturot kā ilgtspējas ietekmes līderi, kas gan vietējā, gan globālā līmenī cenšas sekmēt ilgtspējīgu rīcību. Uzņēmuma Rīgas rūpnīcā kā tirdzniecības, tā loģistikas komandās mērķtiecīgi strādājam pie tā, lai mazinātu radīto CO2 emisiju pēdu, kā arī – lai vide, kurā dzīvojam, kļūtu ne vien tīrāka, bet arī iekļaujošāka. Esam aktīvi vairākos līmeņos – ar pašu darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem, kā arī sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un nevalstisko sektoru,» uzsver «Schneider Electric» mārketinga vadītājs Latvijā Artūrs Zālītis.

«Lai sasniegtu klimatneitrālas un klimatnoturīgas Rīgas mērķus, Rīgas pašvaldībai ir izstrādāts rīcības plāns, kurā izvirzīti sasniedzamie mērķi enerģētikas jomā, CO2 emisiju samazināšanā, gaisa piesārņojuma samazināšanā, kā arī definēti pielāgošanās rīki klimata pārmaiņām. Daļa no tiem jau tiek ieviesta praksē (pašvaldības ēku atjaunošana, energoefektīvi gaismekļi, saules paneļu uzstādīšana, finanšu instrumenti iedzīvotājiem ēku atjaunošanai). Ilgtermiņa risinājumi ir nepieciešami mums visiem, tāpēc esam gandarīti par jauniešu interesi, iesaisti, redzējumu un priekšlikumiem. Šoruden esam uzsākuši darbu pie aprites ekonomikas rīcības plāna 2026.-2030. gadam izstrādes, kura virsmērķis ir samazināt cilvēku, uzņēmumu un pilsētvides ietekmi uz vidi,»

skaidro «Rīgas enerģētikas aģentūras» direktors Jānis Ikaunieks.

«Climathon» norisināsies RTU Zinātnes un inovāciju centra telpās Ķīpsalas ielā 6A, ar iespēju pieslēgties pasākumam arī attālināti. Vairāk informācijas – ŠEIT.

Hakatonu organizē RTU ZIC sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, REA, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, «Schneider Electric Latvija»,«Rīgas meži», «Tet» un «GEO RĪGA».

Pirmdien, 20. novembrī, Rīgas mērs Vilnis Ķirsis kopā ar Rīgas 45. vidusskolas Jaunsargu vienību un “Rīgas meži” pārstāvjiem uzņēmuma Gaujas mežniecībā izraudzīja Rīgas galvenās Ziemassvētku egles. Tās rotās Doma laukumu un Rātslaukumu.

Pēdējo 15 gadu laikā pirmo reizi Rīgas galvenās svētku rotas nāk no Daugavas labā krasta un pirmo reizi no Gaujas mežniecības – Siguldas novada Jūdažiem. Līdz šim Rīgas galvenās egles izraudzītas “Rīgas mežu” Tīreļu mežniecībā, kas aptver plašu teritoriju Daugavas kreisajā krastā.

Meklēt pilsētas svētku galvenās rotas Rīgas mēram šogad palīdzēja Rīgas 45. vidusskolas Jaunsargu vienība un tās instruktore Dace Tomsone, kuras dalībnieki Lāčplēša dienā nodeva svinīgo solījumu.

Izraudzītās egles ir aptuveni 30 gadus vecas un to augstums ir ap 15 metriem. Egļu vainagi ir skaisti, kupli un tumši zaļi, kas nozīmē, ka koks ir audzis auglīgā un ne pārmitrā augsnē.

Kopumā šogad galvaspilsētu rotās vairāk nekā 50 Ziemassvētku egles, kas nākušas no “Rīgas mežiem”. Tās atradīsies kā Rīgas galvenajos laukumos, tā arī apkaimēs un pie izglītības iestādēm.

“Jaunsardze māca jau kopš bērnības būt sabiedriski aktīviem Latvijas pilsoņiem, iesaistīties un uzņemties atbildību. Un šādi atbildīgie brīži var būt ļoti dažādi – gan nopietni un izšķirīgi, gan priecīgi un pacilājoši, kā šis, kad uzdevums mums kopā ar jaunsargiem bija atrast skaistākās egles Rīgas rotāšanai Ziemassvētku gaidīšanas laikā un svētkos. Rīgas mežu izlolotās egles, ko vedīsim uz Rīgu, ir augušas aptuveni 30 gadu – tikpat, cik ilgi Latvijā darbojas Jaunsardze, kam novēlu skaitliski kuplot kā visskaistākajām eglēm,”

izraugoties pilsētas galvenās egles, uzsvēra Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.

“Rīgas egļu izraudzīšanās pasākums ir ļoti atbildīgs. Eglei ir jābūt gan kuplai un smuidrai, gan pietiekami garai un to skujām – tumši zaļām. Ja parasti Rīgas svētku rotas nāk no Daugavas kreisā krasta, tad šogad pirmo reizi no mūsu likteņupes labā krasta – Gaujas mežniecības,” stāsta “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. “Šogad egles izvēlēties nebija viegls darbs, jo nepilnu divu hektāru plašā teritorijā auga vairāki desmiti krāšņu egļu. Jaunsargi apskatīja teju visas egles un izvēlējas divas, kā pamatkritērijus ņemot kuplumu, simetriskumu un čiekuru daudzumu.”

Pasākuma laikā bija iespēja gan izraudzīt skaistākās egles, gan arī iepazīties ar mūsdienīgām meža apsaimniekošanas tehnoloģijām – droniem, kurus ikdienā izmanto “Rīgas mežu” darbinieki. Jaunsargi varēja skatīt mežaudzes tādas, kādas tās ikdienā redz “Rīgas mežu” mežinieki un pārliecināties, ka arī ar dronu palīdzību var izraudzīt skaistākās un kuplākas egles.

📸 Plašāk par pasākumu fotoattēlos – ŠEIT

“Rīgas meži” atgādina – Rīgas un Pierīgas mežos (aptuveni 50 km rādiusā ap galvaspilsētu) nav atļauts cirst svētku egles. Egļu Rīgas mežos ir maz, to īpatsvars nesasniedz pat 10%. Tās galvenokārt uzņēmuma darbinieku stādītas, daudzu gadu garumā koptas, pirms tam no sēkliņai līdz stādam vairāku gadu garumā audzētas “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe”. Ja Rīgas mežos būtu ļauts cirst eglītes, tad jau divu gadu laikā mazo eglīšu tajos teju nebūtu vispār.


Par Gaujas mežniecību

“Rīgas mežu” Gaujas mežniecība apsaimnieko mežus abpus Vidzemes šosejas – ap Ādažiem, Carnikavu un Kalngali, kā arī ap Stopiņiem un Ulbroku, kā arī nelielas teritorijas Salaspils un Siguldas pusē.

Mežniecības platība ir ap 20,5 tūkst. ha. Galvenās koku sugas: priede (ap 90%), bērzs (ap 6%) un egle (ap 5%).

Mežniecības teritorijā ir Eiropas nozīmes aizsargājama teritorija – dabas liegums “Garkalnes meži” (364 ha). Tas ir slavens ar to, ka tajā ligzdo apmēram puse no Latvijas zaļo vārnu populācijas (Coracias garrulus). Daļā mežniecības ir arī dabas parks “Piejūra” (528 ha). Mežniecības teritorijā sastopamas arī tādas reto putnu sugas, kā, piemēram, ūpis (Bubo bubo) un pupuķis (Upupa epops).

Gaujas mežniecības meži ir apmeklētāju iecienītas atpūtas vietas Pierīgā. Tāpat mežniecība ir viens no “Rīgas mežu” flagmaņiem vēl ilgtspējīgākas un saudzīgākas meža kopšanas īstenošanā, jo teju katrai mežizstrādes teritorijai tiek veidots un īstenots individuāls meža ainavu dizaina plāns.

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.