18.10.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-3000-lē “Par teritorijas Aptiekas ielā, starp Kundziņsalas atteku un Sarkandaugavu, lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums – ŠEIT

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai veicot bijušās industriālas teritorijas revitalizāciju.

● Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA “Prospectum” un SIA “Trompovska Kvartāls”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

📌 Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 01.11.2023. līdz 30.11.2023.
📌 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 16.11.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketuŠEIT .

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:
● elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
● klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.11.2023. var iesniegt:

● elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
● nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
● nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.11.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
● iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:

 • Daugavpils ielā 31;
 • Eduarda Smiļģa ielā 46;
 • Ieriķu ielā 43A;
 • Gobas ielā 6A;
 • Brīvības ielā 49/53, darba dienās darba laikā.

● Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rīgas Apkaimju alianse projekta “Rīgas apkaimes iesaisatās” ietvaros rīkos pašvaldības un apkaimju biedrību koprades iespēju izmēģināšanu.

Sadarbībā ar Teikas apkaimes biedrību un biedrību „Kundziņsala” divās vietās notiks nelieli, iedzīvotāju izvēlēti, apzaļumošanas pasākumi, kuros daļu stādu un melnzemi piegādā pašvaldība, bet biedrības piedalās ar brīvprātīgo darbu. Mērķis – padarīt pilsētu labāku, saņemt emocionālu gandarījumu par paveikto un veicināt labākas sadarbības prasmes starp iedzīvotājiem un pašvaldību.

PASĀKUMI PAREDZĒTI:

 • 7.augustā plkst. 17.30 – Kundziņsalā, pie Kundziņsalas tilta pludmales pusē – plānots veikt stādījumus tilta uzbērumā;
 • 8.augustā plkst. 18.00 – Teikā, pie Brīvības ielas 258 nama – plānots veikt līnijveida stādījumus zaļajā joslā gar Brīvības ielu.

Aicinām apkaimju aktīvistus piedalīties šajās mikrotalkās un pie reizes uzzināt par jaunajām iespējām sadarbībai ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

LAIKA VĒROTĀJI. Ģimenes kultūras diena Kundziņsalā

2021.gada 7. augustā notiks vienas dienas kultūras pasākums Kundziņsalas apkaimē: “LAIKA VĒROTĀJI. Ģimenes kultūras diena Kundziņsalā”. Tā ietvaros tiks piedāvātas radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem, kas aizraujošā veidā ļaus iepazīt dažādas mākslas tehnikas un pieejas, kā arī veicinās salas teritorijas iepazīšanu un izpēti. Bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem caur darbnīcām un spēlēm būs iespēja pielietot un attīstīt radošuma prasmes, kā arī pilnvērtīgi un izzinoši pavadīt laiku, aktivizējot sevī gan “vērotāju – sava laikmeta aktualitāšu liecinieku”.

Diena tiks noslēgta ar brīvdabas kino seansu, kurā piedalīsies režisore Ilze Burkovska-Jakobsen un tiks izrādīta animācijas filma “Mans mīļākais karš”. Vakara ietvaros tiks demonstrēts arī Kundziņsalas jauniešu grupas video sižets “Kundziņsalas Panorāma”, kas stāsta par šodienas notikumiem un aktualitātēm salā no bērnu un jauniešu skatu punkta un kuru brīvprātīgi veidojusi Kundziņsalas bērnu komanda.

Dalība programma ir bezmaksas. Vairāk informācijas – LAIKA VĒROTĀJI. Ģimenes kultūras diena Kundziņsalā | Facebook

Pasākumu organizē Biedrība “Kundziņsala” sadarbībā ar radošo jomu speciālistiem.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

PROGRAMMA

LAIKA VĒROTĀJI. Ģimenes kultūras diena Kundziņsalā

Kas: Radošas spēles un mākslas darbnīcas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem vecumā no 6 -12 gadiem. Vakara kino programma Rīgas iedzīvotājiem.

Kad: 7. augustā, 2021

Kur: Kundziņsalas āra sporta laukumos, publiskajā zaļajā teritorijā un Kundziņsalas Skolas iekšpagalmā.

Dienas programma:

11.00 – 13.00 “SKICĒŠANAS EKSPEDĪCIJA”. Radošā darbnīca, kuras laikā staigāsim pa salas takām un dažādos veidos fiksēsim – kas notiek Kundziņsalā. Darbnīcas vadītāja māksliniece Eva Vēvere.

14.30 – 16.30 “SKAŅAS PUZLE”. Klausīšanās un aktīvas krāsu pieredzes darbnīca kopā ar gleznotāju Daigu Krūzi.

16.30 – 17.00 Launags. Ņem līdzi savu pusdienu kastīti ar uzkodām, ēdīsim kopā!

17.00 – 19.00 Radošā spēļu darbnīca kopā ar Brain Games. Spēlēsim dažādas spēles un attīstīsim sadarbības prasmes.

21.00 – 23.00 Kino programma un vakara pikniks. Filma “Mans mīļākais karš”  un saruna ar režisori Ilzi Burkovsku-Jacobsen. Jauniešu  video projekts “Kundziņsalas Panorāma”. Vadītāja Ieva Pitruka.

Dalība pasākumā bez maksas.

Uz darbnīcām ieteicams ierasties apģērbā, kuru nav bail nosmērēt. Pasākuma organizatori nodrošina ūdeni un vieglas uzkodas launaga laikā.  Visas aktivitātes paredzētas āra teritorijā svaigā gaisā, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Uz vakara Kino programmu aicinām:

 • ierasties pasākuma norises vietā savlaicīgi, ieplānojot laiku dokumentu pārbaudei;
 • sagatavot un pie ieejas uzrādīt Covid-19 sertifikātu (digitālā vai drukātā formātā) vai laboratorisko analīžu rezultātus (vai antigēna testa rezultātus), kā arī personu apliecinošu dokumentu;
 • ievērot 2 metru distanci un citus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus!

Kino vakarā varēs piedalīties personas, kuras ir:

– vakcinējušās pret Covid-19;
– pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19;
– pēdējo 48 stundu laikā veikušas Covid-19 testu, un tas ir negatīvs;
– pēdējo 6 stundu laikā veikušas Covid-19 ātro antigēna testu, un tas ir negatīvs.

– bērni līdz 12 gadu vecumam (bez Covid-19 testa veikšanas).

Pasākumu organizē Biedrība “Kundziņsala” sadarbībā ar radošo jomu speciālistiem.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Dzīve līdzās ostai logo

Aicinām Kundziņsalas iedzīvotājus piedalīties interneta aptaujā par dzīvi savā apkaimē. Aptauja ir daļa no lielāka četru Rīgas ostas apkaimju (Kundziņsala, Mangaļsala, Vecmīlgrāvis un Bolderāja) pētījuma, ko īsteno Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” darbojas folkloristikas, socioloģijas, antropoloģijas un vides zinātņu pārstāvji, un tā mērķis ir pētīt Daugavas lejteces kopienu dzīvi, cilvēku stāstus un rīcību līdzās Rīgas brīvostai, pētījuma centrā paturot ekoloģisko perspektīvu un attīstot vides cilvēkzinātnes pieeju pētniecībai.

Projekta ietvaros tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām?

“Līdzās ostai” tiek veidots kā rīcības pētījums, kurā svarīga loma ir vietējo kopienu iesaistei. Aptauja sagatavota, sadarbojoties ar Kundziņsalas iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala“.

Par aptauju:

 • Tā ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes;
 • Viegli pildāma gan datorā, gan planšetē vai viedtālrunī;
 • To var pildīt gan latviski, gan krieviski;
 • Aptaujājam tikai pilngadīgos;
 • Iesāktu, bet nepabeigtu anketu var turpināt pildīt vēlāk, vēlreiz to atverot;
 • Ja uz aptaujas jautājumiem Jums vieglāk atbildēt citā veidā (personiski, pa tālruni), lūdzu sazinieties ar mums (Jānis Daugavietis, m.t.: 24664770; e-pasts: janis.daugavietis@lulfmi.lv) vai biedrības “Kundziņsala” pārstāvjiem.

Aptauja izstrādāta projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446). Projektu īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, atbalsta Latvijas Zinātnes padome.

Adreses un kontakti:

Projekta lapa Facebook
Biedrība ‘Kundziņsala
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, tālr. 67229017;
http://lulfmi.lv)

Saites uz aptaujas anketu:

Latviski: https://ej.uz/AptaujaK
Krieviski: https://ej.uz/OprosK