Sagaidot gada sirsnīgākos svētkus – Ziemassvētkus, NVO nama kolektīvs kopā ar Kultūras un tautas mākslas centru “Ritums” aizsāka jaunu tradīciju – NVO nama pagalmā uzstādīta kopīgi izrotāta Ziemassvētku eglīte. Šajā Ziemassvētku laikā NVO nama un Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” kolektīvs novēl ikvienam sajusties kā bērnam un, tāpat kā bērnībā, priecāties par eglīti, aizdegtām svecītēm un rotām tās zaros. Un galvenais – ticēt brīnumam!

Kamēr spēkā ierobežojumi, atgādinām, kāda bija ierastā ikdiena NVO namā – piedāvājam noskatīties īsu video ieskatu nama darbībā. Ticam, ka jau drīz NVO namā varēsim redzēties vaigu vaigā! Kā NVO namā gāja līdz šim? Rīgas NVO namā gāja raibi!

#RīgasNVOnams #NVO #RīgasNVO

Oktobra sākumā Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” notika Rīgas Starpkultūru pārskata atvēršanas pasākums “Kā atvērt Rīgu?”. Tā dalībnieki tika iepazīstināti ar Rīgas Starpkultūru pārskata rezultātiem.

Rīgas Starpkultūru pārskats izvērtē pilsētas politiku un aktivitātes starpkultūru integrācijas jomā. Tas sagatavots projekta “Eiropas Integrācijas pakts” (EPI) ietvaros, izmantojot Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas metodoloģiju un aprēķinot Starpkultūru pilsētu (ICC) indeksu. Projekta “Eiropas Integrācijas pakts” (EPI) mērķis ir veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp septiņām Eiropas pilsētām: Klužu, Kartagenu, Ravennu, Linšēpingu, Dīcenbahu, Rīgu un Ļubļinu, izveidojot Eiropas Integrācijas paktu, kurš sekmēs trešo valstu pilsoņu un citu grupu integrāciju vietējā līmenī.

Pasākumu organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību “Radošās Idejas”. Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu. Video: Studija “VitaArt”.

Te publicēts 29. novembrī notikušā iedzīvotāju foruma “Rīga dimd – iedzīvotāju runā, domā, dara” tiešraides ieraksts. Forumā kopskaitā piedalījās vairāk nekā 200 rīdzinieki, tajā skaitā 104 nevalstisko organizāciju pārstāvji, 96 aktīvie iedzīvotāji, kā arī pašvaldības institūciju darbinieki, kuri kopīgās diskusijās darba grupās, identificēja konkrētas problēmas, pauda ierosinājumus un piedāvāja risinājumus.

NVO nams ir atbalsta, saskarsmes un izglītības punkts  iedzīvotājiem, kuri darbojas NVO sektorā. Tā ir pašvaldības atbalstīta iespēja veidot stipras organizācijas, lai iedzīvotāji īstenotu savas intereses un idejas. Tās, savukārt,  pārtop darbos, kas sasniedz plašāku auditoriju, jo ir veltīti Rīgas kā pilsētas attīstībai un rīdzinieku interesēm.  Par savu pieredzi, darbojoties NVO namā, stāsta jauniešu organizācijas “Kēfa” valdes locekle Anna Šļakota un lektore NVO namā, NVO juriste Kitija Bite.

Video angļu valodā – https://public.3.basecamp.com/p/94bW7rVpDfj33PFxcJas9qFD

Sapratne par nevalstisko organizāciju iesaistes nozīmi vietējās pārvaldības darbā un par atbalsta sniegšanu nevalstiskajam sektoram Rīgā un citās Latvijas pašvaldībās veidojas pilnīgāka. Arvien vairāk var novērot labus piemērus publiskā sektora iesaistē, interaktīvu aktivitāšu organizēšanā un aicinājumus sniegt viedokli. Par to plašāk stāsta Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas Telpiskās plānošanas speciāliste Sabīne Skudra.

Video angļu valodā – https://public.3.basecamp.com/p/EBgBZGsBPoN9JvGuVLgv7wpJ

2017.gadā Eiropas Savienības URBACT programmā Rīgas NVO nams tika atzīts par labo praksi. Šī Rīgas iedzīvotāju, NVO un pašvaldības kopīgi izlolotā un radītā sadarbības vieta darbojas jau 6 gadus. Kāda ir NVO nama misija un galvenie darbības virzieni, nodrošinot atbalstu Rīgas nevalstisko organizāciju saimei? Par to plašāk stāsta Rīgas NVO nama vadītājs Dzintars Koks un projektu koordinatore Zinta Gugane.

Video atskats uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas Skolēnu domes  kopā ar Rīgas 96. vidusskolas, Rīgas 69. vidusskolas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Rīgas Imantas vidusskolas, Iļģuciema vidusskolas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēnu pašpārvalžu rīkoto iedzīvotāju forumu “Jaunieši apkaimes izaugsmei”.

Foruma mērķis bija ļaut jauniešiem tik sadzirdētiem, diskutējot par aktuālajām problēmām savās apkaimēs, un kopā ar  citiem jauniešiem un ekspertiem meklēt iespējamos šo problēmu risinājumus. Detalizētā informācija par formā izrunātajiem jautājumiem un secinājumiem atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā  – skatīt šeit

25. septembris Rīgas NVO namā bija īpaša diena – ar svinīgu pasākumu tika atzīmēta tā 5 gadu darbības jubileja. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja vērot video sižetu, kurā nevalstisko organizāciju pārstāvji dalījās ar saviem iespaidiem un pārdomām, ikdienā darbojoties NVO namā.

Projekts ACTive NGOs ir veltīts  pašvaldību un NVO sadarbības attīstībai. Rīgā nu jau 10 gadus šāda virzība tiek veicināta caur apkaimju kustību un platformu. Kāpēc tas ir svarīgi Rīgas pašvaldībai un kāpēc pašiem rīdziniekiem ir būtiski pulcēties apkaimju biedrībās?  Par to plašāk stāsta pašvaldības pārstāvis, apkaimju platformas autors Guntars Ruskuls un vienas no Rīgas apkaimēm – Brasas – biedrības “Brasa” valdes locekle Inese Auziņa.

Video angļu valodā – https://public.3.basecamp.com/p/x4nEqZKsz78vsjk6umWAsLxz