1. februārī Rātsnamā jau tradicionāli tika godināti Rīgas brīvprātīgā darba veicēji un organizatori, kas devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā aizvadītā gada laikā.

Svinīgajā ceremonijā Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis 38 brīvprātīgajiem un četru organizāciju pārstāvjiem pasniedza Rīgas domes pateicības rakstus un piemiņas veltes, uzsverot, ka „šī ir lieliska tradīcija pateikt paldies aktīvākajiem iedzīvotājiem un  organizācijām, kas ziedojušas savu laiku brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā. Tā ļauj novērtēt padarīto un veicina iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti, mudinot līdzdarboties brīvprātīgo kustībā tos, kuri līdz šim to vēl nav iepazinuši. Man ir patiess prieks, ka šī kustība ir kļuvusi ilggadēja, un brīvprātīgo darbs gūst arvien lielāku atsaucību.”

Godināšanai „Gada brīvprātīgais 2021” Latvijā kopumā tika pieteikti 60 brīvprātīgie, sešas nevalstiskās organizācijas un viena pašvaldība, bet no Rīgas – 38 brīvprātīgie un četras organizācijas. Izvērtējot pieteikumus, Nodarbinātības valsts aģentūras izveidota ekspertu žūrija lēma godināt rīdzinieku Imantu Šķērstenu, kurš 2021. gada pavasarī iniciēja un kopā ar nodibinājumu „Hospiss LV” realizēja akciju „Atelpa savējiem”, domādams par apkārtējiem un sniedzot atbalstu Covid-19 pandēmijas nogurdinātajiem mediķiem, biedrību „Bona fide Latvia”, kas brīvprātīgi sniedz atbalstu likumpārkāpējiem, sekmējot viņu dzīves maiņu un atgriešanos sabiedrībā, kā arī nodrošina līdzgaitniecību, un biedrību „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””, kas rīko regulāras aktivitātes sociālā riska bērniem un jauniešiem, izglābjot ne vienu vien dzīvību un sniedzot morālu un psiholoģisku atbalstu dažādās krīzes situācijās.

Iedvesmojošus vārdus teica arī Nodarbinātības valsts aģentūras brīvprātīgo projekta „brīvprātīgie.lv” vadītājs Ints Teterovskis: „Jau astoto gadu Latvijā un Rīgā godinām brīvprātīgos! Šī ir ļoti svarīga tradīcija, kas plašai sabiedrībai ļauj uzzināt par brīvprātības jomu daudzveidību un iepazīt līdzcilvēkus – brīvprātīgos, kas ikviena ikdienu, bieži pat nemanot, padara krietni labāku un saturīgāku. Patiess prieks, ka Rīgā brīvprātību atbalsta un brīvprātīgos sumina ne tikai ikdienā, bet arī Rīgas domes priekšsēdētāja pieņemšanā!  Aktīva sabiedrības līdzdalība un brīvprātība ir veselīgas sabiedrības stūrakmens.”

Par muzikālo noformējumu pasākumā gādāja divi jaunie Rīgas talanti – Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas 4. klases skolēns Olivers Ģigulis, atskaņojot latviešu tautasdziesmu „Tumša nakte, zaļa zāle”, un Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas 2. klases skolēns Teodors Ģigulis, izpildot Lindas Vudas skaņdarbu „Dūdas”.

2021. gada 29. aprīlī tiešsaistē notika pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference “Kā NVO dzīvo un strādā ierobežojumu laikā?” kurā piedalījās vairāk nekā 50 nevalstisko organizāciju pārstāvji gan no Rīgas, gan citiem Latvijas reģioniem. Virtuālā tikšanās, diskutējot par to, kā šobrīd klājas organizācijām, izvērtās par pieredzes apmaiņas, saliedētības, uzmundrinājuma un atkalredzēšanās svētkiem.

Konferenci rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams.

25. septembris NVO namā bija īpaša diena – ar Atvērto durvju dienu, izstādes atklāšanu un domapmaiņu – ideju talku, tika atzīmēta tā 7 gadu darbības jubileja.

NVO nama kolektīvs pateicas par atsaucību un sadarbību visiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sadarbības partneriem, atbalstītājiem un draugiem, kas 7 gadu gaitā iesaistījušies NVO nama dalībnieku lokā! Turpināsim strādāt, lai NVO namā ikviena organizācija būtu gaidīta, īstenotu savas idejas, apgūtu jaunas zināšanas, rīkotu pasākumus un justos NVO namā kā otrajās mājās!

Atzīmējot NVO nama jubileju, NVO nama kolektīvs aicināja visus interesentus nākt un iepazīties ar NVO nama ikdienu, piedāvātajām iespējām, apskatīt telpas un aprīkojumu. Tika atklāta izstāde “NVO nama 7 gadu stāsts”, kura atspoguļo svarīgākos nama darbības virzienus un pasākumu daudzveidību. Izstādi laika gaitā varēs apskatīt dažādās Rīgas telpās, dažādās apkaimēs. NVO namā tā būs skatāma līdz oktobra beigām.

Īpašs paldies par sadarbību, kopīgiem pasākumiem un stāstiem svētku dienā Kultūras un tautas mākslas centram “Ritums”, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Latvijas baltkrievu savienībai un biedrībai “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem”.

Svētku reizē NVO nama darbībā atskatījās tā vadītājs Dzintars Koks, akcentējot nozīmīgākos notikumus un interesantākos pasākumus 7 gadu gaitā. Jau pirmajā darbības gadā sadarbībā ar Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrību “Dace” notika labdarības pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām un izstāde “Pasaule ap mani” – šis pasākums decembra sākumā NVO namā kļuvis par tradiciju. 2014. gadā notika akcija “Apzaļumosim NVO namu”, kas raisīja lielu atsaucību, kā rezultātā nama iekštelpas izrotāja augi. Gadu vēlāk pārvērtības piedzīvoja NVO nama zāle – pēc remonta tā kļuva omulīgāka, ieguva jaunu grīdas segumu un tehnisko aprīkojumu. Uzsākta un notikusi virkne pasākumu sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, atzīmējot UNESCO starptautiskās dienas. 2017. bija gads, kad NVO nams saņēma starptautisku atzinību – URBACT labās prakses sertifikātu, kas deva pamatu starptautiskam projektam 2 gadu garumā. Kā ikgadēji pasākumi notiek Rīgas un Latvijas reģionu NVO un pašvaldību tīklošanās un pieredzes apmaiņas konferences.   Piecu gadu jubilejā pretī namam svinīgi tika iestādīta liepa. 2019. gadā NVO nams “devās ārpus telpām”, kopā ar vairāk nekā 30 NVO piedaloties Bolderājas apkaimes svētkos – šim pasākumam ir turpinājums – šogad Brasā. 2020. gads iezīmējās ar semināru un pasākumu organizēšanu tiešsaistē un lifta atklāšanu.

Noslēgumā organizāciju pārstāvji, draugi un atbalstītāji piedalījās  domapmaiņā – ideju talkā, lai apkopotu gan NVO nama vērtības, gan paustu ierosinājumus un nepieciešamos uzlabojumus turpmākai attīstībai.

Par muzikāliem sveicieniem svētku reizē gādāja vīru vokālais kvartets “Harmonija Rīgai”.

NVO nams plašai sabiedrībai un apmeklētājiem savas durvis vēra 2013. gada 25. septembrī. Šādu namu Rīgas pašvaldība izveidoja nevalstisko organizāciju atbalstam, piedāvājot resursus Rīgas organizācijām darbībai, sadarbības veidošanai, informācijas, labās prakses un pieredzes apmaiņai un organizāciju aktīvistu apmācībai bez maksas. Kopš nama atklāšanas to apmeklējuši vairāk nekā 160 tūkstoši cilvēku, savos un pašvaldības organizētos pasākumos piedalījušās vairāk nekā 550 organizācijas, notikuši vairāk nekā 10 000 organizāciju rīkoti pasākumi. Ikdienu namā darbojas vides, sociālās, profesionālās, kultūras, mazākumtautību un daudzas citas jomas pārstāvošas organizācijas, kuru darbi ir vērsti pilsētas iedzīvotāju labā. Šoruden NVO namā vidēji nedēļā darbojas 33 nevalstiskās organizācijas.

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments un Labklājības departaments Vislatvijas brīvprātīgo godināšanas pasākuma “Gada brīvprātīgais 2018” ietvaros izteica pateicības brīvprātīgā darba veicējiem, organizācijām, kas veicina un popularizē brīvprātīgo darbu, kā arī cilvēkiem, kuri pieteica brīvprātīga darba veicējus.

2018. gada 24. novembrī, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tika izteiktas pateicības Rīgas pilsētas iedzīvotajiem un nevalstiskajām organizācijām , kuri aktīvi veic un popularizē brīvprātīgo darbu un kuri tika pieteikti svinīgajam pasākumam “Gada brīvprātīgais 2018”.

Izsakām sirsnīgu pateicību visiem brīvprātīgajiem, par paveikto darbu, organizācijām par brīvprātīgā darba veicināšanu un visiem brīvprātīgo darba veicēju pieteicējiem, par to, ka pamanāt labo darbu. Aicinām ikvienu rīdzinieku iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs un būt līdzdarbīgiem.

 

25.septembris Rīgas NVO namā bija īpaša diena – ar svinīgu pasākumu tika atzīmēta tā 5 gadu darbības jubileja. Atklājot pasākumu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājaEiženija Aldermane klātesošajiem nolasīja Rīgas domes priekšsēdētaja Nila Ušakova un priekšsēdētāja vietnieka Andra Amerika apsveikumus Rīgas nevalstisko organizāciju saimei, kas apliecina gatavību savstarpējai atvērtībai, sadarbībai un NVO nama darbības turpmākam atbalstam.

Rīgas iedzīvotāji – jaunieši, pieaugušie un seniori – piedalījās iedzīvotāju forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kas 29. novembrī no plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa iela 13).

Forumā tika prezentēts arī pētījums par sabiedrības integrācijas aspektiem Rīgā, iepriekšējie veikti 2010. gadā un arī 2014. gadā.

Fotogrāfs: Jānis Romanovskis