Ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem pārrunās Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju

ēkas

Lai iepazīstinātu ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, ceturtdien, 9. septembrī, plkst. 16.00 notiks attālināta saruna ar  Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem.

“Saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem ir viens no pilnveidotā  Rīgas teritorijas plānojumapubliskās apspriešanā plānotajiem pasākumiem. Tās mērķis ir informēt nekustamā īpašuma jomas speciālistus gan par izmaiņām, kas veiktas pilnveidotajā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijā, gan arī par plānojuma spēkā stāšanās procesu,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Lai saņemtu plašāku informāciju par sarunu ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem un pieteiktos dalībai tajā, aicinām sūtīt e-pastu lanida@lanida.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 29383723.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam, kas vairs nenodrošina pilsētas pašreizējās un arī nākotnes vajadzības, negatīvi ietekmējot ekonomikas, pilsētvides un sabiedrības attīstības potenciālu, kā arī ierobežojot uzņēmējdarbības vides atvērtību un tās pievilcību ārvalstu investīciju piesaistei. Tāpat ir mainījies normatīvais regulējums valsts līmenī, radot problēmas spēkā esošā teritorijas plānojuma piemērošanā.

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

13. septembrī norisināsies saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem, bet 16. septembrī ikviens interesents varēs piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks klātienē Rīgā, Kaļķu ielā 1 (Rīgas Tehniskās universitātes telpās).  Lai piedalītos sanāksmē, aicinām reģistrēties šeit.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju RD Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A.