Apkaimju organizāciju pārstāvjus iepazīstinās ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju

Prezentācija, dalībnieki

Lai iepazīstinātu ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, pirmdien, 13. septembrī, plkst. 16.00 notiks attālināta saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem.  

Lai piedalītos sarunā un nodrošinātu iespējas uzdot jautājumus, apkaimju organizāciju pārstāvji līdz 10. septembra plkst. 17.00 aicināti reģistrēties, aizpildot īsu pieteikuma formu šeit. Sanāksme notiks tiešsaistē un tiks translēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) tīmekļvietnē www.rdpad.lv, Facebook kontā, kā arī Rīgas domes tīmekļvietnē tīmekļvietnē www.riga.lv.

“Sabiedrības informēšana un iesaiste ir nozīmīga Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesa sastāvdaļa. Lai uzklausītu apkaimju organizāciju viedokli par plānojuma risinājumiem galvaspilsētas apkaimēs un iepriekšējā publiskajā apspriešanā 2019. gadā saņemtajiem priekšlikumiem, šī gada pavasarī norisinājās vērienīgs informatīvo pasākumu cikls apkaimju organizācijām. Tā ievaros aizvadīti 20 pasākumi, kuros piedalījās 26 apkaimju iedzīvotājus pārstāvošās biedrības un deviņu piesaistīto organizāciju un institūciju pārstāvji, kā arī Rīgas domes deputāti. Pirmdienas tikšanās laikā apkaimju organizācijas plānots iepazīstināt ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, kurā ietverti pavasarī uzklausītie un izvērtētie priekšlikumi,” pauda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

\Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

16. septembrī ikviens interesents varēs piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks klātienē Rīgā, Kaļķu ielā 1 (Rīgas Tehniskās universitātes telpās), kā arī tiešsaistē ar aktīvā dalībnieka piekļuvi tīmekļvietnēs www.rdpad.lv, www.riga.lv, kā arī  RD PAD Facebook kontā. Lai piedalītos sanāksmē, aicinām reģistrēties šeit.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A darba dienās darba laikā.