Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gada 1. uzsaukuma rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursa 1. uzsaukumā tika iesniegti 37 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 115375,69.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu EUR 42588,09.

Konkursā iesniegtie projekti ietver tādas aktivitātes kā iedzīvotāju forumu un apkaimes sapulču rīkošana, kaimiņu iepazīšanās, savstarpējās komunikācijas un mijiedarbības veicināšanas pasākumi, talkas un apkaimes labiekārtošanas darbi, grāmatu maiņas namiņu, vējrāžu parka un simbolu mozaīkas izveide, kopienas stāstu krājumu izveide, ekskursijas, koncerti un izstādes, fotoorientēšanās, koprades un saliedēšanās pasākumi, radošās sacensības vietradē, apkaimju biedrību semināri, apmācības un pieredzes apmaiņas forumi.

2023.gada konkursa 1.uzsaukuma rezultāti