Aicinām piedalīties Rīgas attīstības programmas publiskās apspriešanas sanāksmē

Telpa ar planšetēm

Turpinoties Rīgas attīstības programmas 1. redakcijas publiskai apspriešanai, trešdien, 8. septembrī, plkst. 17.00 aicinām interesentus piedalīties sanāksmē, kurā varēs uzzināt vairāk par izstrādāto dokumenta projektu, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti videokonferences režīmāplatformā MS TEAMS. Taču vienlaikus tā būs skatāma www.riga.lv, www.rdpad.lv, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai interesentiem nodrošinātu iespēju uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās tiešsaistē pasākuma vidē, aicinām reģistrēties sanāksmei līdz otrdienai, 7. septembrim, plkst. 18.00 šeit.

Publiskās apspriešanas sanāksmē speciālisti prezentēs izstrādātā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta 1. redakciju, savukārt vides pārskata projekta izstrādātāji, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, stāstīs par vides pārskata projektu. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju un koncentrētā veidā uzzināt par Rīgas attīstības galvenajiem virzieniem turpmākajiem septiņiem gadiem!

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā attīstības programmas un vides pārskata projekta dokumenti pieejami www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit. Septembrī plānotas arī vairākas tematiskās tikšanās un diskusijas, piemēram, sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”, publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”, sanāksme “Klimats un vide”, publiskā diskusija “Mobilitāte”, tāpat arī tikšanās ar jauniešiem un apkaimju iedzīvotāju organizācijām.