Aicinām NVO uz tiešsaistes semināriem “Organizācijas efektīva vadība”

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties semināru ciklam “Organizācijas efektīva vadība”.

Divi tiešsaistes semināri notiks trešdien, 2023. gada 18. un 25. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Seminārus vadīs lektore Iveta Pokromoviča. Lektore ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā un maģistra grādu ekonomikā. Darbojas nevalstiskajā sektorā, praktiskā pieredze uzņēmuma vadībā un grāmatvedībā, vada lekcijas augstskolā.

Semināra gaitā dalībnieki gūs  izpratni par organizācijas efektivitāti un kvalitātes vadību, apzinās problēmas esošajos organizācijas procesos, iepazīsies ar organizāciju efektivitātes un kvalitātes vadības metodēm, kā arī izzinās, kā izstrādāt risinājumus efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai.

18. janvāra nodarbības programma: 

  • Iepazīšanās un gaidu nospraušana;
  • Manas vadītāja kompetences: atbildība, prasmes, iemaņas zināšanas, vērtības;
  • Mani darbinieki, kolēģi un brīvprātīgie;
  • Cilvēkresursu plānošana, darba attiecības, motivēšana. 

25. janvāra nodarbības programma: 

  • Efektīva informācijas apmaiņa kolektīvā: sapulces, lēmumi, darbu deleģēšana;
  • Izvērtēšana: pārrunas, anketēšana, pakalpojuma kvalitāte ilgtermiņa attīstības pamats;
  • Vērtējumu izstrāde: klients-darbinieks, klients-vadība, darbinieks-vadība, darbinieks-darbinieks, pašvērtējums;
  • Lietišķā saskarsme.


Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/orgvad

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 17. janvārim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekciju platformu. Dalībnieku pieteikšanās tiek izsludināta uz abām nodarbībām.

Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!